ADK 247

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na inne świadczenia - przykłady wyliczeń

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.600 zł, a minimalna stawka za jedną godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług − 17 zł. Wzrost płacy minimalnej oznacza też wzrost innych świadczeń.

ADK 246

Jak przedsiębiorcy zaoszczędzą na małym ZUS plus

W przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli liczyć na tzw. mały ZUS plus. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z preferencji, a kto straci taką możliwość? Sprawdźmy.

ADK 245

Przygotuj się na deklarację VDEK – znamy już treść nowego rozporządzenia

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym: deklarację VAT i ewidencję VAT. Wiemy już, jakie dane będzie zawierał nowy plik. Zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia 2019 r.

ADK 244

Uwaga na sankcje za płatności na rachunki spoza białej listy

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowy, prowadzony dla celów VAT wykaz podmiotów. Obejmuje on m.in. wszystkie podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT (w części tej przedmiotowy wykaz potocznie nazywany jest białą listą) oraz dotyczące ich informacje, w tym numery posiadanych przez nich rachunków bankowych oraz w SKOK-ach. Trzeba uważać na sankcje za dokonywanie płatności na rachunki spoza białej listy.

ADK 242

Do przywrócenia rejestracji podatnika VAT czasem wystarczy wniosek

Od 1 września 2019 r. przywrócenie rejestracji podatników jako podatników VAT czynnych w niektórych przypadkach wymaga złożenia wniosku. Jest tak w przypadkach określonych przepisami art. 96 ust. 9h i 9ha ustawy o VAT.

ADK 243

5 przykładów wyliczenia wynagrodzenia pracownika po zmianach wskaźników

Od 1 stycznia 2020 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.600 zł, zmieni się też stawka godzinowa z umowy zlecenia 17 zł. Z kolei od października br. zmieniła się stawka PIT i koszty uzyskania przychodu. Sprawdźmy, jak te zmiany w praktyce wpłyną na wyliczenie wynagrodzenia.

ADK 241

Poznaj obowiązki związane z nowym plikiem JPK_VAT

Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w nowych plikach JPK_VAT. Jakie dane będą wymagały ewidencji po zmianach?

ADK 240

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika, który nie ukończył 26. roku życia

Nowelizacja ustawy o PIT z 4 lipca 2019 r. wprowadza nowe zwolnienie od podatku PIT. Zwolnione będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychody z umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy.

ADK 239

Niższa stawka PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów od października

Dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki podatku z tabeli skali z 18 na 17% pozwoli zwiększyć zarobki bez podnoszenia pensji brutto.

ADK 238

VAT w transakcjach międzynarodowych na nowych zasadach

Resort finansów przygotował kolejne zmiany w VAT. Nowe przepisy dotyczą opodatkowania transakcji łańcuchowych, dokumentowania WDT oraz rozliczania transakcji w ramach magazynu call-of stock. Sprawdź, jak stosować nowe przepisy w praktyce.

ADK 237

Przygotuj się na zmiany w VAT od 1 września 2019 r.

Po wakacjach wejdzie w życie kolejna nowelizacja VAT. Zmian jest dużo, już dziś warto się do nich przygotować.

ADK 236

3 sposoby, jak bronić się w razie niezapowiedzianej kontroli skarbówki

W określonych sytuacjach organy podatkowe mogą rozpocząć kontrolę podatkową bez zapowiedzi. Od 2021 roku zacznie obowiązywać nowa Ordynacja podatkowa, z rozszerzonym katalogiem przypadków, gdy nie zawiadamia się kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

ADK 235

Uwaga: szef skarbówki oraz sąd mogą ukarać za schematy podatkowe

Niedopełnienie obowiązków raportowania schematów podatkowych oraz prowadzenia odpowiednich dokumentacji jest zagrożone grzywną nakładaną przez sąd oraz karą wymierzaną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

ADK 234

Poznaj skutki odwołania pracownika z urlopu

Czasami zdarzają się nagłe sytuacje, kiedy pracodawca zmuszony jest przesunąć pracownikowi urlop albo nawet odwołać. Sprawdźmy, jak rozliczyć takie nieprzewidziane koszty i jak dokonać prawidłowej ewidencji księgowej.

ADK 233

Rozliczamy wyjazd integracyjno-szkoleniowy pracowników

Jednostki w okresie wiosenno-letnim często wykorzystują sprzyjającą aurę i organizują wyjazdy szkoleniowe połączone z integracją dla swoich pracowników. Warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby prawidłowo rozliczyć taki wyjazd.

ADK 232

Rozliczamy świadczenia mieszkaniowe dla pracowników

Niektóre firmy zapewniają swoim pracownikom zakwaterowanie w miejscu wykonywania pracy. W tym wydaniu pokazujemy na przykładzie skutki podatkowe i rachunkowe takich świadczeń.

ADK 231

Ustalamy podstawę wymiaru składek za oddelegowanych pracowników

Przychód pracownika oddelegowanego pomniejszamy o równowartość diet za czas pobytu za granicą, ustalonych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej. Pracodawca nie wypłaca oddelegowanemu diet, a jedynie odlicza ich równowartość od przysługującego mu wynagrodzenia.

ADK 230

Wynagrodzenie współmałżonka w kosztach – przykład rozliczenia

Obecnie wynagrodzenie wypłacone osobie współpracującej można zaliczy do kosztów podatkowych prowadzonego biznesu. Trzeba jednak pamiętać o kilku zmianach, który trzeba dokonać, aby zaliczyć wynagrodzenie zatrudnionego współmałżonka do kosztów.

ADK 229

Podatkowe i rachunkowe skutki wydatków na Wielkanoc

Firmowe jajeczko, czy też wręczanie prezentów świątecznych pracownikom, to coraz powszechniejsza praktyka w wielu przedsiębiorstwach. Sprawdźmy, o czym warto pamiętać, aby bez kłopotów rozliczać takie wydatki.

ADK 228

Jak ewidencjonować ulgę na nowe technologie – przykłady rozliczeń

Składając roczne rozliczenie, przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na nowe technologie. Ile można odliczyć? Jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej? Sprawdźmy na przykładzie.

ADK 227

Elektroniczne przygotowywanie i składanie sprawozdań finansowych

Sprawozdania za 2018 rok po raz pierwszy trzeba przygotowywać w formie elektronicznej. Pojawia się z związku z tym wiele pytań dotyczących formatu sprawozdania i późniejszego postępowania ze sprawozdaniem oraz z innymi dokumentami, które trzeba sporządzić. Skorzystaj ze wskazówek eksperta, aby bez kłopotów wywiązać się z tego obowiązku.

ADK 226

4 przykłady dotyczące rocznej korekty VAT

Po zakończeniu roku podatnik jest zobowiązany do korekty wstępnego odliczenia VAT na podstawie danych rzeczywistych z 2018 roku. Na wywiązanie się z tego obowiązku jest czas do 25 lutego 2019 r.

ADK 225

3 przykłady ewidencji kosztów dotyczących aut firmowych w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany dotyczące rozliczania służbowych samochodów. Modyfikacje te muszą mieć też swoje odzwierciedlenie w księgowaniach rachunkowych. Skorzystaj z praktycznych wyjaśnień, aby bez kłopotów ewidencjonować koszty związane z samochodami na nowych zasadach.

ADK 224

Sprawdź, jak osoba fizyczna złoży sprawozdanie za 2018 rok

Ministerstwo Finansów przygotowało aplikację e-Sprawozdania Finansowe skierowaną do osób fizycznych zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do szefa KAS. Dowiedz się, jak z niej korzystać. Na wysłanie sprawozdania jest czas do końca kwietnia.

ADK 223

Od 1 stycznia 2019 r. więcej jednostek będzie prowadzić księgi

Od tego roku podatnik będzie informował o zamiarze dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym dobrowolnie prowadził księgi rachunkowe, a więc w zeznaniu rocznym za 2019składanym do 30 kwietnia 2020 r.

ADK 222

Jak rozliczać świąteczne i noworoczne prezenty dla pracowników

Pracodawcy, w miarę możliwości, wspomagają podwładnych, przekazując im z okazji świąt dodatkowe bonusy w różnej formie – od gotówki, przez paczki, bilety ma imprezy, bony towarowe, po karty upominkowe czy przyjęcia wigilijne. Większość z nich stanowi przychód ze stosunku pracy. Jednak dzięki zwolnieniom podatkowo-składkowym nie zawsze od podarunków należne będą daniny.