3 przykłady ewidencji kosztów dotyczących aut firmowych w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany dotyczące rozliczania służbowych samochodów. Modyfikacje te muszą mieć też swoje odzwierciedlenie w księgowaniach rachunkowych. Skorzystaj z praktycznych wyjaśnień, aby bez kłopotów ewidencjonować koszty związane z samochodami na nowych zasadach.

ZUS

Składki ZUS od pakietu medycznego

Czy należy oskładkować pakiet medyczny dla pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, który podjął pracę u innego pracodawcy? Sprawdźmy.

Podatki dochodowe

Koszty używania służbowych aut udostępnianych pracownikom do celów prywatnych

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione zasady rozliczania firmowych aut. Sprawdźmy, jakie zastosowanie w praktyce mają nowe przepisy, gdy służbowy samochód osobowy jest udostępniony podwładnym na użytek prywatny.

Nowa Ordynacja podatkowa

Korzyść majątkowa będzie uzasadniała wyższą opłatę za interpretację

W nowym projekcie Ordynacji podatkowej wprowadzono zasadę, że to wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej będzie określał, czy zapłaci wyższą opłatę za wniosek w kwocie 2 tys. zł, w zależności od wartości korzyści podatkowej, która może wyniknąć ze złożonego zapytania.

VAT

Różnice kursowe w VAT

Różnice kursowe powstają na skutek wahań kupna i sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych oraz w wyniku zmiany poziomów kursów walut względem siebie. Momentem ich powstania z punktu widzenia wpływu na sprawozdanie finansowe jest dzień bilansowy lub rok obrotowy, w trakcie którego wystąpiły operacje gospodarcze takie jak: wpłata należności, spłata zobowiązań oraz zakup lub sprzedaż w walucie krajowej. Wyróżniamy różnice kursowe dodatnie i ujemne.

Poznaj skutki w VAT związane z wycofaniem z działalności gospodarczej środków trwałych

Podatnik zamierza przekazać córce budynek wraz z wyposażeniem. Czy w przypadku wycofania z biznesu środka trwałego wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

Nabycie usług gastronomicznych z prawem do odliczenia VAT

WSA w Warszawie w ostatnim czasie wydał dwa korzystne dla podatników wyroki, w których stwierdził, że podatnicy świadczący usługi związane z krótkotrwałym zakwaterowaniem mają prawo do odliczenia VAT wynikającego z nabycia usług gastronomicznych.

Rachunkowość

Zestawienie zmian w rachunkowości na 2019 rok

Początek 2019 roku przyniósł wiele zmian w rachunkowości. Zebraliśmy je w tabeli, abyś w jednym miejscu miał wszystkie zmienione regulacje.