Wysokość kwot wolnych przy potrąceniach z zasiłków od 1 marca 2021 r.

Przy dokonywaniu potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (tj. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego), wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego, należy stosować przepisy o potrąceniach przewidziane przepisami ustawy emerytalnej.

Są już rozporządzenia przesuwające obowiązki podatkowe i sprawozdawcze

Termin złożenia CIT-8 został przesunięty, więcej będzie też czasu na wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych. Odpowiednie rozporządzenia już zostały opublikowane.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok do końca czerwca

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że przesunie termin sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla jednostek sektora prywatnego, publicznego, a także organizacji non-profit.

Zmiany w zakresie stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Od 1 lutego 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Ujmowanie faktur korygujących in minus – praktyczne wyjaśnienia

Obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. pakiet SLIM VAT miał uprościć rozliczenia podatkowe i ograniczyć obowiązki ciążące na podatnikach. Tymczasem sztandarowa regulacja w ramach pakietu, czyli zmiany w rozliczaniu faktur korygujących in minus, budzi mnóstwo wątpliwości wśród podatników. Dlatego też Ministerstwo Finansów zostało zmuszone do wydania objaśnień w zakresie SLIM VAT, które obecnie znajdują się w konsultacjach, a znaczną ich część stanowią właśnie wyjaśnienia dotyczące faktur korygujących in minus.

Organy podatkowe będą miały wgląd do e-faktur

Faktury strukturyzowane wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), nie będą wymagały przechowywania i archiwizacji.

Jakie zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług wprowadzi SLIM VAT 2

Początek 2021 roku przyniósł podatnikom zmiany w VAT w ramach pierwszego pakietu SLIM VAT, tymczasem Ministerstwo Finansów nie zwalnia tempa i opublikowało właśnie koncepcję pakietu SLIM VAT 2. Co się zmieni?