Zmiana wskaźników i stawek od 1 października 2020 r.

Sprawdź, jak zmieniły się wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego, odsetki należne z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE.

Poznaj zmiany w amortyzacji środków trwałych od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatnik ma dowolność przy obniżaniu lub podwyższaniu stawek amortyzacyjnych. Od 1 stycznia 2021 r. nastąpią w tym zakresie zmiany. Dowiedz się jakie.

Spółki komandytowe będą opodatkowane CIT już od 2021 roku

Resort finansów chce od przyszłego roku objąć spółki komandytowe oraz wybrane spółki jawne opodatkowaniem CIT. Takie zmiany zakłada duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych.

Przygotuj się na nowości w cenach transferowych od 2021 roku

Przygotowana przez resort finansów duża nowelizacja ustaw o podatku dochodowym, oprócz opodatkowania CIT spółek komandytowych, wprowadza też zmiany dotyczące rajów podatkowych i dokumentacji cen transferowych.

Pełna składka ZUS od każdej umowy zlecenia

Rząd planuje wprowadzić zmianę, która zakłada rozszerzenie zakresu umów zlecenia, od których ubezpieczeni będą zobowiązani opłacać składki ZUS. Wskutek zmiany, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, które dotychczas nie płaciły składek ZUS od części swojego wynagrodzenia, zobowiązane będą do uiszczania tych należności.

Ile wyniesie wysokość odpisu na ZFŚS w 2021 roku

W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok znajdują się informacje dotyczące wysokości odpisu na ZFŚS w przyszłym roku. Jaka będzie kwota odpisu?

Zmieniły się stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kwartał 2020 roku wyniosło 5.024,48 zł. Oznacza to spadek w porównaniu z I kwartałem bieżącego roku – o 306,99 zł. Powoduje to zmianę wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych.

Praktyczne zestawienie kodów GTU

Poniżej prezentujemy zestawienie kodów GTU, które należy deklarować, w przypadku gdy w ramach transakcji sprzedażowych dokonanych w danym miesiącu pojawi się jedna z poniższych transakcji.

Od 4 września pracownicy delegowani w Polsce z większymi prawami

Nowe przepisy rozszerzają zakres warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu do Polski przez zagraniczny podmiot.

Nowy plik JPK_VAT od 1 października 2020 r. – praktyczne wyjaśnienia

Jak wykazać towary, co do których wskazane są kody GTU, a znajdują się w dokumencie zbiorczym, jak ujmować faktury wystawione do paragonów, czy wartość transakcji ma znaczenie przy raportowaniu? Sprawdź m.in. odpowiedzi na te pytania.