Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na inne świadczenia - przykłady wyliczeń

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.600 zł, a minimalna stawka za jedną godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług − 17 zł. Wzrost płacy minimalnej oznacza też wzrost innych świadczeń.

ZUS

Kupony żywieniowe. Sprawdź, czy wliczysz do podstawy wymiaru składek na ZUS

Zdarza się, że podmiot nie jest w stanie zapewnić posiłków profilaktycznych, gdyż nie ma warunków, aby je przygotować. Udostępnia więc swoim pracownikom kupony żywieniowe. Czy od kuponów trzeba odprowadzać składki? Sprawdź, jakie jest w tej kwestii stanowisko ZUS.

VAT

Zapłata kwoty wynikającej z faktury pro forma – sprawdź zasady mechanizmu podzielonej płatności

Sprzedawca zobowiązany jest wskazywać istnienie obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w treści faktury. Nie dotyczy to jednak faktur pro forma, które nie są fakturami w rozumieniu ustawy o VAT. 

Sięgnij po podsumowanie zmian w VAT

Ostatnie zmiany w VAT weszły w życie 1 listopada br., ale to nie koniec. Przypominamy, że kolejna nowelizacja przepisów dotyczących podatku od towarów i usług będzie obowiązywać od 1 stycznia, 1 kwietnia i 1 lipca 2020 r. W tabeli zebraliśmy praktyczne zestawienie nowych przepisów.

Nowe informacje dotyczące wykazu podatników VAT – są wyjaśnienia MF

W wykazie podatników VAT nie ma numerów zagranicznych rachunków bankowych, ponieważ nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu Prawa bankowego lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Płatności na konto z wykazu dotyczą tylko tych podmiotów zagranicznych, które są zarejestrowane na potrzeby VAT jako podatnicy VAT czynni w Polsce. Resort finansów właśnie opublikował wyjaśnienia w sprawie wykazu podatników VAT.

Kadry i Płace

Sprawdź, jak rozliczać świąteczne prezenty dla pracowników

Paczki, bony towarowe, karty upominkowe to obecnie dosyć powszechny zwyczaj obdarowywania podwładnych w związku ze świętami. Sprawdźmy, o jakich skutkach podatkowych i składkowych trzeba pamiętać przy rozliczaniu takich prezentów.

Czy po zmianie przepisów pracodawca musi obowiązkowo przywrócić pracownika do pracy

Od 7 listopada br. pracownicy po zwolnieniu z pracy mogą się domagać przywrócenia do pracy już przez sąd I instancji. To uprawnia ich do powrotu do pracy na swoje stanowisko pracy, zanim zakończy się proces.

Interpretacje podatkowe

Jak ustalać dochód zwolniony uzyskiwany w ramach decyzji o wsparciu nowej inwestycji

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców minister finansów wydał interpretację ogólną, która ma wyjaśnić wątpliwości dotyczące rozliczania dochodu zwolnionego przez przedsiębiorców korzystających z decyzji o wsparciu nowej inwestycji (WNI).