Niższa stawka PIT i wyższe koszty uzyskania przychodów od października

Dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki podatku z tabeli skali z 18 na 17% pozwoli zwiększyć zarobki bez podnoszenia pensji brutto.

ZUS

Odszkodowanie wypłacone wiceprezesom spółki − co ze składkami

Poznaj stanowisko ZUS i sprawdź, czy od wypłaconych odszkodowań – z tytułu zawartego zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy − trzeba opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Rachunkowość

Zobacz, jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania finansowego

Termin złożenia sprawozdania do KRS już minął. Co może spotkać jednostkę, która nie dopełni tego obowiązku?

Podatki dochodowe

Zmiany w PIT dla młodych obowiązują od sierpnia

Wynagrodzenia dla młodych ludzi uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego z umów zlecenia mogą korzystać ze zwolnienia od PIT. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 26. roku życia.

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia, jak korzystać z IP BOX

15 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe dotyczące sposobu stosowania przepisów związanych z IP Box, tj. dotyczących dochodów uzyskiwanych z tytułu skomercjalizowanej własności intelektualnej. Sprawdź komentarz eksperta.

VAT

Nowe zasady korzystania z ulgi na kasę. Są wyjaśnienia resortu finansów

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące zasad odliczania od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas online. Sprawdź, jak skorzystać z odliczenia.

Nowa Ordynacja podatkowa

Przewlekłość postępowania zostanie poddana kontroli

Podatnik będzie mógł poskarżyć się na przedłużające się postępowanie oraz niezałatwienie sprawy w terminie. Organ wyższego stopnia wyznaczy termin na załatwienie sprawy zgodnie z właściwością.

Przepisy dotyczące schematów podatkowych wciąż sprawiają sporo kłopotów

Czy osiągnięcie korzyści podatkowej w postaci nadpłaty podatku powoduje, że mamy do czynienia ze schematem podatkowym? Sprawdźmy.

Interpretacje podatkowe

Poznaj skutki podatkowe wypłaty odszkodowania pracownikowi

Czy świadczenie wypłacone tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy podlega opodatkowaniu podatkiem PIT? W tej sprawie wypowiedział się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Sprawdźmy jego stanowisko.