Jak ewidencjonować ulgę na nowe technologie – przykłady rozliczeń

Składając roczne rozliczenie, przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na nowe technologie. Ile można odliczyć? Jak prawidłowo dokonać ewidencji księgowej? Sprawdźmy na przykładzie.

ZUS

Czy pracodawca ma obowiązek kontrolowania pracownika na zwolnieniu

Do obowiązków płatnika składek należy m.in. kontrola formalna zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy. Czy ZUS może zmusić pracodawcę, aby kontrolował swoich pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich?

Podatki dochodowe

Zaliczanie kosztów używania samochodów osobowych w całości do KUP – co z informacją VAT-26

Od tego roku tylko w niektórych przypadkach podatnicy mogą zaliczać do kosztów podatkowych całość wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych. Konieczne jest przy tym prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Poznaj skutki podatkowe połączenia spółki osobowej z kapitałową

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem o sygn. akt I SA/Gl 668/18 (nieprawomocny) wpisał się w dotychczasową, korzystną dla podatników, linię orzeczniczą sądów administracyjnych dotyczącą skutków podatkowych przejęcia spółki osobowej przez spółkę kapitałową. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pozostaje jednak nieugięty i składa skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czynsz i media w kosztach prowadzonego biznesu

Czy koszty eksploatacji lokali mieszkalnych zakupionych do dalszej odsprzedaży mogą stanowić bieżące koszty w prowadzonej działalności gospodarczej? W tej sprawie wypowiedział się dyrektor KIS.

Inne przepisy

Odstąpienie od wpłat na pracownicze plany kapitałowe może być trudne

Znamy już wzór deklaracji w sprawie rezygnacji z wpłat na PPK. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia, którego załącznikiem jest szablon oświadczenia.

Jak przygotować się na zmiany dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Rząd ostatecznie przyjął nową wersję projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej oraz ochrona tzw. sygnalistów, czyli osób sygnalizujących nieprawidłowości. Nowe przepisy oznaczają wzrost obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.

VAT

Zmiany w zwolnieniach z obowiązku ewidencji z użyciem kasy fiskalnej w 2019 roku

Obowiązujące od początku 2019 roku nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wprowadziło zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.

Nowa Ordynacja podatkowa

Urząd skarbowy przyjmie każdą wpłatę

Po wejściu w życie nowej ordynacji podatek, zaległość, odsetki za zwłokę oraz inne opłaty i niepodatkowe należności budżetowe będą za podatnika mogli zapłacić płatnicy, inkasenci, następcy prawni oraz osoby trzecie bez względu na kwotę zobowiązania.