Wynagrodzenie współmałżonka w kosztach – przykład rozliczenia

Obecnie wynagrodzenie wypłacone osobie współpracującej można zaliczy do kosztów podatkowych prowadzonego biznesu. Trzeba jednak pamiętać o kilku zmianach, który trzeba dokonać, aby zaliczyć wynagrodzenie zatrudnionego współmałżonka do kosztów.

VAT

Od 1 września 2019 r. nowy wykaz podatników VAT

Wykaz będzie zawierał dane podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślono z rejestru jako podatników VAT.

Rachunkowość

Jak ustalić przychód z wykonania niezakończonej usługi

W księgach rachunkowych ujmujemy wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłat.

Podatki dochodowe

Jak rozliczać wydatki przy inwestycji w obcym środku trwałym

Nakłady poniesione przez podatnika w obcym budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, poprzez odpisy amortyzacyjne, już w okresie 10 lat, a więc czterokrotnie szybciej niż w przypadku amortyzacji własnych budynków niemieszkalnych.

Czy wydatki na szkolenia w całości można zaliczyć do kosztów

Poznaj stanowisko dyrektora KIS, aby upewnić się, jak rozliczyć usługi szkoleniowe.

Inne przepisy

Od 1 marca 2020 r. będzie można założyć prostą spółkę akcyjną

W przyszłym roku zostanie wprowadzona nowa forma prawna − prosta spółka akcyjna (PSA). Takie rozwiązanie przewiduje projekt, który stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

Fiskus nieskutecznie zawiadamiał stronę o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia

Ustanowienie przez podatnika pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza konieczność doręczania korespondencji związanej z tym postępowaniem pełnomocnikowi. Tak wynika z uchwały NSA z 18 marca 2019 r., niezwykle ważnej dla podatników.

Fiskus bez kontroli zweryfikuje rzeczy lub prawa majątkowe

W nowej Ordynacji podatkowej zostanie poszerzony katalog celów czynności sprawdzających, prowadzonych przez organ podatkowy o weryfikację wartości rzeczy lub praw majątkowych oraz prawidłowość sporządzenia remanentu zarządzonego przez naczelnika urzędu skarbowego.