3 sposoby, jak bronić się w razie niezapowiedzianej kontroli skarbówki

W określonych sytuacjach organy podatkowe mogą rozpocząć kontrolę podatkową bez zapowiedzi. Od 2021 roku zacznie obowiązywać nowa Ordynacja podatkowa, z rozszerzonym katalogiem przypadków, gdy nie zawiadamia się kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

ZUS

Wysokość składek za osoby młodociane – zmiana od 1 czerwca 2019 r.

Firma, która zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, ma obowiązek płacić im wynagrodzenie i z tego tytułu odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Podatki dochodowe

Składka na rzecz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych obowiązuje od tego roku. Sprawdźmy, kiedy składka na ten fundusz może być kosztem podatkowym.

Nowa deklaracja CIT-12 posłuży do rozliczenia odsetek i dyskonta z obligacji

Resort finansów opracował nowy wzór formularza podatkowego - CIT-12. Jest to deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji.

Kadry i Płace

Wypłata świadczenia urlopowego, gdy pracownik ma zaległy urlop

Problem: Pracownik ma 15 dni zaległego urlopu z 2018, który może wykorzystać do końca września 2019 roku. W czerwcu chce skorzystać z 14-dniowego urlopu i otrzymać świadczenie urlopowe za 2019 rok. Czy musi najpierw wykorzystać zaległy urlop, wtedy dopiero wziąć bieżący urlop – i na tej podstawie wypłacamy mu świadczenie urlopowe, czy możemy mu wypłacić świadczenie urlopowe za 2019 rok w ramach zaległego urlopu?

Uwaga! Zmiany w ustawie o PPK uproszczą system

Wkrótce wejdą w życie zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Projektodawcy stwierdzili, że ustawa w obecnym kształcie powoduje sporo negatywnych konsekwencji i komplikacji we wdrożeniu systemu, zarówno dla pracodawców, pracowników, jak i Polskiego Funduszu Rozwoju, odpowiedzialnego za wdrożenie PPK.

Orzecznictwo podatkowe

TUSE wyjaśnił, jak rozpoznać obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych

2 maja 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie nr C-224/18, w którym rozstrzygnął, jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego VAT w branży budowlanej. Co w praktyce oznacza wydany wyrok?

Nowa Ordynacja podatkowa

Nie każdemu decyzja będzie doręczona w formie papierowej

Decyzje oraz postanowienia zostaną przesłane stronie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podatnik będzie również składał w tej formie żądania, odwołania, zażalenia, ponaglenia i wyjaśnienia.

Kodeks karny

Uwaga! Nawet 30 lat kary za fałszowanie faktur

W dniu 24 maja r. 2019 Senat RP wniósł ważne poprawki do Kodeksu karnego. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 12 czerwca, posłowie będą pracować nad zmianami. Nowelizacja zawiera kluczowe zapisy dla osób prowadzących działalność gospodarczą.