4 przykłady dotyczące rocznej korekty VAT

Po zakończeniu roku podatnik jest zobowiązany do korekty wstępnego odliczenia VAT na podstawie danych rzeczywistych z 2018 roku. Na wywiązanie się z tego obowiązku jest czas do 25 lutego 2019 r.

ZUS

Czy pracodawca może otrzymać zwrot części składek od pracownika

Zdarza się, że sądownie pracownik zostaje uznany za zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Konsekwencją tego jest zapłata przez szefa zaległych składek do ZUS. Czy pracownik także powinien być obciążony należnościami składkowymi?

Podatki dochodowe

Sprawdź, jak w 2019 roku zmieniły się zasady rozliczania kosztów nabycia wierzytelności

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła korzystne regulacje dotyczące zasad potrącania ceny nabycia wierzytelności, jako kosztu uzyskania przychodów. Dotyczą one w szczególności pakietów wierzytelności. Dotychczas podatnicy prowadzili w tym zakresie spory z organami podatkowymi.

Od 1 stycznia 2019 r. można korzystać z e-certyfikatów

Wraz z początkiem tego roku polscy płatnicy mogą skutecznie posługiwać się także kopiami certyfikatów rezydencji wystawionych na rzecz podatników z zagranicy.

Koszty używania wynajmowanego samochodu osobowego w 2019 roku

Obowiązujące od 2019 roku przepisy ograniczyły możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami. Sprawdźmy, jak rozliczać koszty w przypadku wynajmowanego auta i czy konieczna jest ewidencja przebiegu.

Ordynacja podatkowa

Umorzenie podatku będzie ulgą w spłacie zobowiązań fiskalnych

Spółki oraz inne podmioty otrzymają możliwość umorzenia podatku przed upływem terminu jego płatności, czyli zanim przekształci się w zaległość podatkową.

KKS

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Ustawodawca pracuje nad przepisami, które mają zaostrzyć system kar i grzywien związanych z działaniami o charakterze wykroczeń czy przestępstw skarbowych. Przedstawiciele zarówno resortu sprawiedliwości, jak i resortu finansów zgodnie uważają, że w celu ograniczenia nadużyć podatkowych należy wprowadzić restrykcje do przepisów karnych i karnoskarbowych.

Inne przepisy

Uproszczone podpisywanie JPK_VAT możliwe bezterminowo

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi nadal mogą wysyłać pliki JPK_VAT podpisane w uproszczony sposób, a więc przy użyciu zestawu swoich podstawowych danych personalnych oraz kwoty przychodu w PIT wynikającej z zeznania rocznego.

Rząd szykuje wysokie kary dla nieuczciwych firm

W sejmie trwają prace nad ustawą o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Projekt zwiększa m.in. kary finansowe, które będą mogły wynosić od 30 tys. zł do 30 mln zł. Ale to nie wszystko.