VAT w transakcjach międzynarodowych na nowych zasadach

Resort finansów przygotował kolejne zmiany w VAT. Nowe przepisy dotyczą opodatkowania transakcji łańcuchowych, dokumentowania WDT oraz rozliczania transakcji w ramach magazynu call-of stock. Sprawdź, jak stosować nowe przepisy w praktyce.

ZUS

Składki za zleceniobiorców spoza UE – stanowisko ZUS

ZUS wyraził swoje stanowisko w sprawie opłacania składek na ZUS za cudzoziemców spoza UE zatrudnianych na bazie umowy zlecenia. Poznaj szczegóły.

Rachunkowość

2 przykłady ujęcia w księgach rachunkowych faktur korygujących

Na wynik działalności operacyjnej składają się m.in. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń. Sprawdź na przykładach, jak księgować takie operacje i jakie ma to skutki w podatku dochodowym.

VAT

Podatnicy mogą już korzystać z nowego wzoru informacji VAT-23

Od 1 czerwca 2019 r. obowiązuje nowy wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu VAT-23. Wprowadzone zmiany mają częściowo techniczny charakter.

Czy jest możliwe zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowej za wcześniejszy miesiąc

Zaliczenie zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej odnosi się do wykonanego zwrotu podatku, a nie prawa do zwrotu, jeszcze niezrealizowanego, gdy urząd skarbowy weryfikuje, czy deklarowany przez podatnika zwrot podatku jest zasadny.

Administracja skarbowa będzie ostrzegała przedsiębiorców

Ochronie uczciwych firm przed skutkami nieświadomego uczestnictwa w oszustwach podatkowych ma służyć nowy program wdrażany przez Krajową Administrację Skarbową, pod nazwą – Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP).

Podatki

Jakie zmiany w podatkach przyniesie Wieloletni Plan Finansowy państwa?

Resort finansów podejmuje kolejne działania zmierzające do uszczelniania systemu podatkowego. Świadczy o tym przyjęty Wieloletni Plan Finansowy państwa na lata 2019-2022.