Uwaga na sankcje za płatności na rachunki spoza białej listy

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowy, prowadzony dla celów VAT wykaz podmiotów. Obejmuje on m.in. wszystkie podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT (w części tej przedmiotowy wykaz potocznie nazywany jest białą listą) oraz dotyczące ich informacje, w tym numery posiadanych przez nich rachunków bankowych oraz w SKOK-ach. Trzeba uważać na sankcje za dokonywanie płatności na rachunki spoza białej listy.

ZUS

Po chorobie przedsiębiorca może liczyć tylko na część składek

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą – w tym przedsiębiorcy – mogą otrzymać zwrot tylko części składek opłaconych za miesiące, w których byli niezdolni do pracy z powodu choroby i otrzymywali zasiłek chorobowy.

Ordynacja podatkowa

Objaśnienia podatkowe to tylko wytyczne do stosowania przepisów

Wydawane przez ministra finansów objaśnienia podatkowe nie stanowią źródła prawa i mogą być kwestionowane przez sądy.

Interpretacje podatkowe

Czy można zmienić wybraną metodę amortyzacji – jest wyjaśnienie dyrektora KIS

Załóżmy, że podatnik, przed rozpoczęciem amortyzacji środków trwałych, wybrał liniową metodę amortyzacji i nie zastosował indywidualnej stawki. Czy ma teraz ma prawo do zmiany tej metody w trakcie procesu? Sprawdźmy, jakie stanowisko zajął w tej kwestii organ podatkowy.

VAT

Po nowelizacji VAT nastąpi likwidacja odwrotnego obciążenia

Od 1 listopada 2019 r. dojdzie do likwidacji odwrotnego obciążenia w VAT m.in. w budownictwie.

Podatki

Sprawdź, o ile w 2020 roku wzrosną limity podatkowe

Od nowego roku limity podatkowe wzrosną, gdyż kurs euro z 1 października 2019 r., będący podstawą obliczeń, jest wyższy niż w roku ubiegłym.

Niższy podatek i wyższe koszty już obowiązują

Zmiany w PIT, które obniżyły z 18 do 17% stawkę PIT i podwyższyły pracownicze koszty uzyskania przychodów obowiązują od października br. W praktyce nowe przepisy wprowadzają sporo niejasności.

Kontrole w firmie

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa – jakie są podobieństwa i różnice

Kontrola podatkowa to podstawowy tryb weryfikacji rozliczeń podatkowych przez urzędy skarbowe, regulowany przez Ordynację podatkową. Natomiast kontrola celno-skarbowa została wprowadzona 1 marca 2017 r. w ramach reformy Krajowej Administracji Skarbowej. W założeniu kontrola celno-skarbowa ma na celu wykrywanie i zwalczanie najpoważniejszych uchybień podatkowych, takich jak karuzele VAT czy zorganizowana przestępczość podatkowa. W praktyce okazuje się, że może ona dotknąć zwykłego podatnika prowadzącego np. jednoosobową działalność gospodarczą.