Sprawdź, jak osoba fizyczna złoży sprawozdanie za 2018 rok

Ministerstwo Finansów przygotowało aplikację e-Sprawozdania Finansowe skierowaną do osób fizycznych zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do szefa KAS. Dowiedz się, jak z niej korzystać. Na wysłanie sprawozdania jest czas do końca kwietnia.

ZUS

Po 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie małżonka w kosztach uzyskania przychodów

Od tego roku wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Inaczej jest w przypadku wynagrodzenia zatrudnionego małżonka.

VAT

Notesy i kalendarze z logo firmy − poznaj skutki w VAT

Wiele firm przekazuje na początku roku swoim kontrahentom kalendarze. Sprawdźmy, jakie ma to skutki w VAT.

Koniec z deklaracjami VAT. Zamiast tego podatnik wyśle JPK_VAT

Połączenie obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT i kary z błędy w ewidencji VAT – takie m.in. zmiany zakłada najnowszy projekt zmian w VAT.

Podatki dochodowe

Ulepszenie środków trwałych w 2019 roku

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., modyfikują przepisy przejściowe; te od 1 stycznia 2018 r. podniosły do 10.000 zł kwotę wydatków dotyczącą ulepszenia środków trwałych. Obecnie obowiązuje bez względu na datę wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Samochód w firmie. Na co warto zwrócić uwagę od 2019 roku?

Wraz z początkiem 2019 roku na niekorzyść podatników zmienią się m.in. zasady rozpoznawania kosztów podatkowych z tytułu wydatków poniesionych na nabycie i użytkowanie samochodów w firmie. Wprowadzone zmiany w głównej mierze obejmą tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują pojazdy firmowe do celów prywatnych i służbowych, jak również całą rzeszę firm, które korzystają z najbardziej popularnej formy finansowania pojazdów, jaką jest leasing. Warto też pamiętać o kilku rozwiązaniach, które w efektywny sposób mogą zneutralizować wzrost obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem samochodów od 2019 r.

Poznaj obowiązki z tytułu finansowania pracownikom noclegu i wyżywienia

Koszty noclegu pracowników, w przeciwieństwie do kosztów wyżywienia, poniesione przez pracodawcę stanowią przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Inne przepisy

Urzędnicy KAS zyskali nowe uprawnienia. Co to w praktyce oznacza dla podatników?

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza zmiany, które stanowią kontynuację reform w systemie podatkowym oraz systemie kontroli podatkowej. Jedną ze zmian, która obowiązuje od 2019 roku jest wprowadzanie uproszczonego trybu wszczynania kontroli celno-skarbowej. Na czym to polega?