15 wskazówek jak szybko, bezbłędnie i terminowo sporządzić CIT-8 za 2017 rok

Podatnicy CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 3 kwietnia br. powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za 2017 rok.