Terminy zostały odwieszone i wprowadziły kolejne niejasności

Przepisy o zawieszeniu biegu terminów, zawarte w regulacjach dotyczących przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 zostały uchylone. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą ponownie przeanalizować postępowania, które prowadzą przeciwko nim organy podatkowe, aby nie utracić swoich uprawnień.

Spadek obrotów o 15%, świadczenie postojowe i refundacje za uczniów

Tarcza antykryzysowa 3.0 rozszerzyła pomoc dla przedsiębiorców m.in. w zakresie: świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność. W stosunku do świadczeń przyznawanych po raz pierwszy obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia, a nie jak wcześniej przed 1 lutego.

Zwolnienie z ZUS – jak rozliczyć listę płac

Na podstawie tarczy antykryzysowej firmy mogą liczyć na zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec − maj 2020 roku. W praktyce sporo wątpliwości powoduje poprawne sporządzanie listy płac.

Wyższy limit świadczeń z ZFŚS na podstawie tarczy antykryzysowej

Na podstawie tarczy antykryzysowej podwyższono limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym. Są już pierwsze praktyczne problemy z tym związane, które wyjaśnia nasz ekspert.

W jaki sposób zaksięgować wpływ subwencji finansowej z PFR

Tarcza finansowa to rządowy program w celu wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa.

Tarcza Finansowa PFR. Można składać odwołania w sprawie zbyt niskich subwencji

Od 18 maja można składać wnioski odwoławcze w ramach Tarczy Finansowej PFR  dla niewielkich podmiotów gospodarczych, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

JPK_VATprzesunięty na październik

JPK_VAT nie wejdzie w życie od 1lipca 2020 r., jak przewidywano. Ministerstwo Finansów właśnie potwierdziło, że termin ten w związku z pandemią zostanie przesunięty na 1 października 2020 r.

Praca zdalna podczas kwarantanny – co z wynagrodzeniem

Za okres odbywanej kwarantanny pracownik ma prawo do świadczenia chorobowego. Inaczej będzie w sytuacji, gdy w czasie kwarantanny osoba zatrudniona pracowała zdalnie.

Podatnicy będą czekać dłużej na wyjaśnienie ministra finansów

Tarcza antykryzysowa wprowadziła m.in. zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych. Sprawdź, o czym warto pamiętać.

6 przykładów, jak skorzystać ze świadczenia postojowego

O świadczenie postojowe mogą się starać nie tylko przedsiębiorcy, lecz także osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Tarcza 2.0. złagodziła nieco wytyczne, jakie należało spełnić, aby móc się starać o postojowe.