Sprawdź, jaki jest termin rozliczenia VAT za kwiecień 2020 roku

W związku z epidemią koronawirusa uchwalono ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza wiele zmian w przepisach podatkowych.

Jak krok po kroku zamknąć prowadzenie biznesu

W obecnej sytuacji wiele firm kończy działalność. Sprawdźmy, jakich czynności dokonać w związku z zamknięciem działalności gospodarczej.

Wniosek o wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej z błędem - sprawdź, co zrobić

Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mieć wątpliwości dotyczące wniosku, wówczas jego pracownik skontaktuje się w tej sprawie e-mailem lub telefonicznie.

Zwolnienie z ZUS – sprawdź, jak sporządzić listę płac

Jak mam rozliczyć w kosztach wynagrodzenie pracownika w sytuacji zwolnienia z ZUS za miesiące maj-kwiecień  2020 roku na podstawie ustawy antykryzysowej. Czy w obecnej sytuacji powinnam odliczyć tylko wynagrodzenie netto pracownika, a w przypadku pracodawcy nic nie odliczać?

RDZ - Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec–maj 2020 r. (zwolnienie z opłacenia 50% należności dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób)

W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem jest 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Zwolnienie ze składek ZUS – sprawdź, co z kosztami podatkowymi

Jedną z form wsparcia dla przedsiębiorców, jakie wprowadza tarcza antykryzysowa jest zwolnienie ze składek ZUS. Pojawia się pytanie, co w tej sytuacji z kosztami podatkowymi.

Więcej czasu na złożenie IFT-2R i ORD-U

W związku z aktualną sytuacją spowodowaną koronawirusem minister finansów wydał rozporządzenie, które przesuwa termin złożenia informacji:

Ważne dla księgowych: Nowy harmonogram czynności w związku z zamknięciem roku obrotowego 2019

Termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego został przesunięty o trzy miesiące, a dla jednostek podległych nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego – o dwa miesiące.

Upewnij się, czy wprowadzone rozwiązania dają możliwość zmniejszenia zaliczek na CIT

Przepisy zawarte w tarczy antykryzysowej umożliwiają w niektórych przypadkach zmniejszenie kwoty zaliczek na podstawek dochodowy, uiszczanych przez podatników w 2020 r. Sprawdź szczegóły zmian.