Ulga dla pracowników i przedsiębiorcy

Ustawa antykryzysowa wprowadziła możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia należnych od 1 marca do 31 maja 2020 r. składek zusowskich dla płatników składek (zgłoszonych do ZUS przed 1 lutego 2020 r.), którzy 29 lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (wliczając w to również osobę prowadzącą działalność gospodarczą i osoby z nią współpracujące przy tej działalności).

Tarcza antykryzysowa: Postępowania potrwają dłużej, bo będą zawieszone

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 terminy procesowe w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz kontrolach celno-skarbowych nie rozpoczynają biegu lub ich bieg zostaje zawieszony. Oznacza to, że czynności te się przedłużą.

Na jakie wsparcie może liczyć mikroprzedsiębiorca zatrudniający do 9 pracowników

Tarcza antykryzysowa przewiduje zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec – maj). Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Czy jest możliwe równoczesne korzystanie z innego wsparcia?

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby samozatrudnione

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników, mogą liczyć na wypłatę postojowego, zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, a także na dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności.

Jak odliczać od podatku darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą uprawniać do odliczenia nawet dwukrotności wartości darowizny. Odliczenie możliwe jest przy tym już w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczki na podatek.

Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorca może starać się o mikropożyczkę. Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed  1 marca 2020 r.

RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej – przykład wypełnionego wniosku

Dzięki uldze masz możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Jak przetrwać koronawirus w firmie – wskazówki dotyczące rozliczeń

Czy możesz bez obaw zaliczać do kosztów podatkowych wydatki poniesione na zakup maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji, jak rozliczyć zakup laptopa pracownikowi, któremu firma poleciła pracę zdalną, na jak długo możesz zawiesić biznes? Poznaj odpowiedzi na te inne pytania.

Wypłata świadczenia pracownikowi w trakcie kwarantanny

W wielu firmach pracownicy przebywają na domowej kwarantannie. W jakiej wysokości wypłacić za ten czas pracownikowi świadczenie i na jakiej podstawie? Wyjaśnia nasz ekspert.

Sprawdź, kiedy zastosujesz 0% stawką VAT na darowizny towarów w związku koronawirusem

Resort finansów przygotował rozporządzenie, który zakłada stosowanie 0% stawki VAT do darowizn niektórych towarów potrzebnych do walki z szerzącą się pandemią koronowirusa (Covid-19).