Tarcza 2.0: Więcej firm ma prawo do zwolnień z ZUS

Nowelizacja tarczy antykryzysowej 2.0 rozszerzyła zwolnienia ze składek ZUS. Zmieniono równocześnie termin graniczny prowadzenia działalności do skorzystania ze zwolnienia – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r., czyli przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność od 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. , będą też mogli wnosić o zwolnienie ze składek.

Zwolnienie ze składek a wysokość wynagrodzenia, które można zaliczyć do kosztów

Na podstawie tarczy antykryzysowej, po spełnieniu warunków, można skorzystać z ze zwolnienia od opłacania składek za pracownika. Pojawia się jednak kłopot z wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy.

Wyższe limity zwolnień podatkowych na świadczenia socjalne!

Na mocy specustawy − tzw. tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym, w tym zapomóg. Sprawdź ich wysokość.

Wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników

Przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników, może skorzystać m.in.: ze zwolnienia ze składek ZUS, z mikropożyczki, z dofinansowania z FGŚP. Aby skorzystać z pomocy przewidzianej w tarczy antykryzysowej, trzeba spełnić określone warunki.

Ważne informacje dotyczące wysyłania wniosków do ZUS

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. ZUS nie będzie przyjmował takich wniosków, np. w sprawie ulg w zapłacie składek, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Tarcza antykryzysowa zmieniła terminy obowiązków podatkowych − zestawienie

Epidemia koronawirusa spowodowała konieczność przesunięcia części terminów realizacji obowiązków administracyjnych. Skorzystaj z zestawienia.

Tarcza antykryzysowa 2.0: kolejny pakiet pomocy dla przedsiębiorców

Wsparciem z tarczy antykryzysowej zostały objęte firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia br., zwiększono też dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców – takie zmiany zakłada kolejna tarcza antykryzysowa.

Świadczenie postojowe dla osoby na zleceniu – jakie warunki trzeba spełnić

Osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, może wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe.