Skutki umorzonej pożyczki otrzymanej w związku z COVID-19

Na podstawie tarczy antykryzysowej mikroprzedsiębiorcy mogli otrzymać pożyczki na bieżące prowadzenie firmy. Wciąż pojawiają się jednak pytania dotyczące skutków podatkowych w przypadku umorzenia pożyczki.

Na jakiej podstawie wypłacić świadczenie chorobowe pracownikowi na kwarantannie

Osoba, wobec której inspektor sanitarny zdecydował o odbyciu obowiązkowej kwarantanny, przechodzi ją razem z domownikami. Osoby współmieszkające również są objęte obowiązkiem odseparowania, z tym że dla domowników nie jest wydawana decyzja w tej sprawie.

Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę

Członkowie rodziny, którzy pozostają przymusowo w odosobnieniu, a są np. pracownikami, mają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach (wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek, w zależności od poziomu wyczerpania limitu 33 lub 14 dni łącznej niezdolności do pracy w roku kalendarzowym). Podstawą wypłaty świadczenia jest oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę. Oświadczenie trzeba wypełnić w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny i przekazać je pracodawcy (zleceniodawcy) albo do ZUS – przez PUE ZUS lub w formie papierowej.

Kary umowne i odszkodowania – czy zaliczysz do kosztów podatkowych

Na podstawie tarczy 4.0 podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych zapłacone kary umowne i odszkodowania m.in. z tytułu wad dostarczonych towarów, jeżeli wada powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii. W praktyce przepisy wprowadzają sporo niejasności.

Dofinansowanie do wynagrodzeń w ramach tarczy – sprawdź księgowania

Dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej do wynagrodzeń jest pozostałym przychodem operacyjnym w rachunkowości i jako taki musi być ujęty w księgach rachunkowych. Nie stanowi tylko przychodu podatkowego.

Sprawdź, jakie skutki podatkowe ma umorzenie pożyczki

Na podstawie tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą uzyskać mikropożyczkę ze środków Funduszu Pracy. Otrzymane wsparcie często przeznaczają na zakup towarów do firmy. W praktyce sporo wątpliwości powoduje rozliczenie podatkowe umorzenia pożyczki.

Firmy otrzymają nieopodatkowane dopłaty

Umowa o kredyt z dopłatą, którą przedsiębiorca może podpisać z bankiem do końca 2020 roku, stanowi niepodlegający opodatkowaniu instrument wsparcia w walce ze skutkami epidemii koronawirusa.

8 ważnych zmian podatkowych, jakie wprowadziła tarcza 4.0

Odroczenie do października 2020 roku wprowadzenia pliku JPK_V7 czy przesunięcie terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz terminu do raportowania krajowych schematów podatkowych – to tylko niektóre zmiany wprowadzone tarczą 4.0. Praktyczne zestawienie zmian zebraliśmy w tabeli.

Tarcza 4.0: Możliwe zawieszenie obowiązków socjalnych

Kolejna tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość rezygnacji przez pracodawców z tworzenia ZFŚS, naliczania odpisów lub wypłaty świadczeń urlopowych. Będzie to dotyczyło podmiotów, które zanotują spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Tarcza 4.0 to kolejne ważne zmiany

Najważniejsze rozwiązania zawarte w kolejnym pakiecie pomocowym zebraliśmy w tabeli.