JPK_VATprzesunięty na październik

JPK_VAT nie wejdzie w życie od 1lipca 2020 r., jak przewidywano. Ministerstwo Finansów właśnie potwierdziło, że termin ten w związku z pandemią zostanie przesunięty na 1 października 2020 r.

Praca zdalna podczas kwarantanny – co z wynagrodzeniem

Za okres odbywanej kwarantanny pracownik ma prawo do świadczenia chorobowego. Inaczej będzie w sytuacji, gdy w czasie kwarantanny osoba zatrudniona pracowała zdalnie.

Podatnicy będą czekać dłużej na wyjaśnienie ministra finansów

Tarcza antykryzysowa wprowadziła m.in. zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych. Sprawdź, o czym warto pamiętać.

6 przykładów, jak skorzystać ze świadczenia postojowego

O świadczenie postojowe mogą się starać nie tylko przedsiębiorcy, lecz także osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Tarcza 2.0. złagodziła nieco wytyczne, jakie należało spełnić, aby móc się starać o postojowe.

Tarcza 2.0: Więcej firm ma prawo do zwolnień z ZUS

Nowelizacja tarczy antykryzysowej 2.0 rozszerzyła zwolnienia ze składek ZUS. Zmieniono równocześnie termin graniczny prowadzenia działalności do skorzystania ze zwolnienia – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r., czyli przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność od 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. , będą też mogli wnosić o zwolnienie ze składek.

RSP-DK – wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Przedsiębiorca może otrzymać świadczenie postojowe do trzech razy. Aby móc otrzymać kolejne świadczenie postojowe, składasz wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres (wniosek RSP-DK)

RSP-CK - wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych

Osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną ma prawo otrzymać świadczenie postojowe do trzech razy. Ubiegając się po raz kolejny o świadczenie, trzeba złożyć wniosek RSP-CK.

Zwolnienie ze składek a wysokość wynagrodzenia, które można zaliczyć do kosztów

Na podstawie tarczy antykryzysowej, po spełnieniu warunków, można skorzystać z ze zwolnienia od opłacania składek za pracownika. Pojawia się jednak kłopot z wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy.

Wyższe limity zwolnień podatkowych na świadczenia socjalne!

Na mocy specustawy − tzw. tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym, w tym zapomóg. Sprawdź ich wysokość.

Wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników

Przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników, może skorzystać m.in.: ze zwolnienia ze składek ZUS, z mikropożyczki, z dofinansowania z FGŚP. Aby skorzystać z pomocy przewidzianej w tarczy antykryzysowej, trzeba spełnić określone warunki.