Zmiany w zwolnieniach z obowiązku ewidencji z użyciem kasy fiskalnej w 2019 roku

Obowiązujące od początku 2019 roku nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wprowadziło zmiany w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.