Ulepszenie środków trwałych w 2019 roku

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., modyfikują przepisy przejściowe; te od 1 stycznia 2018 r. podniosły do 10.000 zł kwotę wydatków dotyczącą ulepszenia środków trwałych. Obecnie obowiązuje bez względu na datę wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Samochód w firmie. Na co warto zwrócić uwagę od 2019 roku?

Wraz z początkiem 2019 roku na niekorzyść podatników zmienią się m.in. zasady rozpoznawania kosztów podatkowych z tytułu wydatków poniesionych na nabycie i użytkowanie samochodów w firmie. Wprowadzone zmiany w głównej mierze obejmą tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują pojazdy firmowe do celów prywatnych i służbowych, jak również całą rzeszę firm, które korzystają z najbardziej popularnej formy finansowania pojazdów, jaką jest leasing. Warto też pamiętać o kilku rozwiązaniach, które w efektywny sposób mogą zneutralizować wzrost obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem samochodów od 2019 r.

Poznaj obowiązki z tytułu finansowania pracownikom noclegu i wyżywienia

Koszty noclegu pracowników, w przeciwieństwie do kosztów wyżywienia, poniesione przez pracodawcę stanowią przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Od 1 stycznia 2019 r. zmienia się przeznaczenie formularza PIT-8C

Po 31 grudnia 2018 r. płatnicy nie będą już wykazywali przychodów z innych źródeł ani stypendiów studenckich w informacji PIT-8C. Posłuży im o tego zmodyfikowany formularz PIT-11.