Usługi dla byłego pracodawcy. Co z ulgą na start

Zdarza się, że przedsiębiorcy współpracują z byłymi pracodawcami. Aby skorzystać z preferencji w składkach ZUS, wykonywane usługi nie mogą być takie, jak wykonywane w ramach stosunku pracy.