Co zrobić w przypadku wykrycia błędów z poprzednich lat

Błędy dotyczące poprzednich okresów mogą być wynikiem nieuwzględnienia lub błędnego uwzględnienia wiarygodnych informacji, które były dostępne przed zatwierdzeniem sprawozdania, lub takich, co do których można by zasadnie oczekiwać, że zostaną otrzymane i uwzględnione w procesie sporządzania i prezentacji tych sprawozdań finansowych.