WYDANIE ONLINE

Wynagrodzenie współmałżonka w kosztach – przykład rozliczenia
Obecnie wynagrodzenie wypłacone osobie współpracującej można zaliczy do kosztów podatkowych prowadzonego biznesu. Trzeba jednak pamiętać o kilku zmianach, który trzeba dokonać, aby zaliczyć wynagrodzenie zatrudnionego współmałżonka do kosztów.

czytaj więcej »

Wykaz będzie zawierał dane podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślono z rejestru jako podatników VAT.

czytaj więcej »

W księgach rachunkowych ujmujemy wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłat.

czytaj więcej »

Nakłady poniesione przez podatnika w obcym budynku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, poprzez odpisy amortyzacyjne, już w okresie 10 lat, a więc czterokrotnie szybciej niż w przypadku amortyzacji własnych budynków niemieszkalnych.

czytaj więcej »

Poznaj stanowisko dyrektora KIS, aby upewnić się, jak rozliczyć usługi szkoleniowe.

czytaj więcej »

Ustanowienie przez podatnika pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza konieczność doręczania korespondencji związanej z tym postępowaniem pełnomocnikowi. Tak wynika z uchwały NSA z 18 marca 2019 r., niezwykle ważnej dla podatników.

czytaj więcej »

W nowej Ordynacji podatkowej zostanie poszerzony katalog celów czynności sprawdzających, prowadzonych przez organ podatkowy o weryfikację wartości rzeczy lub praw majątkowych oraz prawidłowość sporządzenia remanentu zarządzonego przez naczelnika urzędu skarbowego.

czytaj więcej »

W przyszłym roku zostanie wprowadzona nowa forma prawna − prosta spółka akcyjna (PSA). Takie rozwiązanie przewiduje projekt, który stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”.

czytaj więcej »

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w razie niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Co w tej sytuacji z urlopem zaległym?

czytaj więcej »

wiper-pixel