WYDANIE ONLINE

4 przykłady dotyczące rocznej korekty VAT
Po zakończeniu roku podatnik jest zobowiązany do korekty wstępnego odliczenia VAT na podstawie danych rzeczywistych z 2018 roku. Na wywiązanie się z tego obowiązku jest czas do 25 lutego 2019 r.

czytaj więcej »

Zdarza się, że sądownie pracownik zostaje uznany za zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Konsekwencją tego jest zapłata przez szefa zaległych składek do ZUS. Czy pracownik także powinien być obciążony należnościami składkowymi?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła korzystne regulacje dotyczące zasad potrącania ceny nabycia wierzytelności, jako kosztu uzyskania przychodów. Dotyczą one w szczególności pakietów wierzytelności. Dotychczas podatnicy prowadzili w tym zakresie spory z organami podatkowymi.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem tego roku polscy płatnicy mogą skutecznie posługiwać się także kopiami certyfikatów rezydencji wystawionych na rzecz podatników z zagranicy.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 2019 roku przepisy ograniczyły możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami. Sprawdźmy, jak rozliczać koszty w przypadku wynajmowanego auta i czy konieczna jest ewidencja przebiegu.

czytaj więcej »

Spółki oraz inne podmioty otrzymają możliwość umorzenia podatku przed upływem terminu jego płatności, czyli zanim przekształci się w zaległość podatkową.

czytaj więcej »

Ustawodawca pracuje nad przepisami, które mają zaostrzyć system kar i grzywien związanych z działaniami o charakterze wykroczeń czy przestępstw skarbowych. Przedstawiciele zarówno resortu sprawiedliwości, jak i resortu finansów zgodnie uważają, że w celu ograniczenia nadużyć podatkowych należy wprowadzić restrykcje do przepisów karnych i karnoskarbowych.

czytaj więcej »

W sejmie trwają prace nad ustawą o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych. Projekt zwiększa m.in. kary finansowe, które będą mogły wynosić od 30 tys. zł do 30 mln zł. Ale to nie wszystko.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi nadal mogą wysyłać pliki JPK_VAT podpisane w uproszczony sposób, a więc przy użyciu zestawu swoich podstawowych danych personalnych oraz kwoty przychodu w PIT wynikającej z zeznania rocznego.

czytaj więcej »

wiper-pixel