WYDANIE ONLINE

Jak uniknąć błędów przy spisie z natury
Przed przystąpieniem do spisów z natury zespół spisowy otrzymuje, za pokwitowaniem, arkusze spisowe. Od osób odpowiedzialnych materialnie trzeba też pobrać oświadczenia wstępne o stanie zabezpieczenia majątku i ujęciu w ewidencji (w tym księgowej) wszystkich operacji gospodarczych. O jakich jeszcze zasadach warto pamiętać, aby prawidłowo przeprowadzić spis z natury? - wyjaśniamy w tekście.

czytaj więcej »

Spółki często zwracają członkom rady nadzorczej kwoty wydane na dojazdy na posiedzenia. Poznaj stanowisko ZUS, czy takie świadczenia podlegają składkom na ZUS.

czytaj więcej »

Właśnie pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o VAT, która wprowadza zmiany mające na celu uproszczenie, modernizację i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji warto opracować harmonogram. W tabeli zebraliśmy główne etapy działań ze wskazaniem, kto bierze w nich udział i jaki jest zakres obowiązków.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych wprowadza nowe obowiązki dla płatników przy wypłatach wielomilowych należności podlegających podatkowi u źródła. Co w praktyce oznaczają planowane zmiany? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Bilansowy sposób rozliczania kosztów pośrednich poprzez ich rozliczenie w czasie nie może determinować podatkowego ujęcia tego rodzaju wydatków – potwierdził po raz kolejny NSA.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która zacznie obowiązywać od początku 2019 roku wprowadza kolejne rozwiązanie mające zachęcać przedsiębiorców do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Rozwiązanie to wpisuje się w koncepcję ministra finansów dążącego do gospodarki opartej na wiedzy i nowych rozwiązaniach. Mowa o tzw. Innovation Box.

czytaj więcej »

Organy podatkowe będą informować o danych personalnych osób, które mają być przesłuchiwane w związku z toczącym się postępowaniem w sprawach podatkowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel