ADK 221

Kluczowe zmiany w zakresie cen transferowych od 2019 roku

Nowe wersje ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz Ordynacji podatkowej, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., zostały już podpisane przez prezydenta. Jedne z kluczowych zmian, które wejdą w życie z początkiem nowego roku, dotyczą obszaru cen transferowych.

ADK 220

Wzrost wynagrodzenia za pracę wpływa na inne świadczenia

Wzrost od 2019 roku pracowniczej stawki wynagrodzeniowej oznacza podwyżkę innych świadczeń i podstaw, ustalanych w wysokości odpowiadającej minimalnej płacy lub stanowiących jej procent.

ADK 219

Uproszczenia podatkowe od 1 stycznia 2019 r.

Deklaracje na podatki lokalne w formie elektronicznej i według ujednoliconego formularza w całym kraju, czy też możliwość jednorazowego rozliczania straty podatkowej do 5.000.000 zł – takie m.in. zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, który został uchwalony już przez sejm.

ADK 218

Jak uniknąć błędów przy spisie z natury

Przed przystąpieniem do spisów z natury zespół spisowy otrzymuje, za pokwitowaniem, arkusze spisowe. Od osób odpowiedzialnych materialnie trzeba też pobrać oświadczenia wstępne o stanie zabezpieczenia majątku i ujęciu w ewidencji (w tym księgowej) wszystkich operacji gospodarczych. O jakich jeszcze zasadach warto pamiętać, aby prawidłowo przeprowadzić spis z natury? - wyjaśniamy w tekście.

ADK 217

Rewolucja w VAT: Znamy szczegóły zmian

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje dotyczące projektu nowelizacji ustawy o VAT. Z niektórych rozwiązań resort finansów się wycofał. Większość jednak zaproponowanych zmian zostaje, co oznacza, że wkrótce podatników czeka duża nowelizacja ustawy o VAT.

ADK 216

Ważne dla księgowych: od października tylko e-sprawozdanie

Od 1 października 2018 r. zmieniają się regulacje dotyczące formy przygotowywania sprawozdań finansowych. Wyjaśniamy, jak po zmianach wywiązać się z obowiązków sprawozdawczych.

ADK 215

Od 2019 r. mały ZUS będzie zależał od przychodów z działalności gospodarczej

Po 31 grudnia 2018 r. drobni przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki od podstawy uzależnionej od uzyskiwanych przychodów. Kto skorzysta z preferencji, a kto nie?

ADK 214

Upewnij się, które wydatki związane z RODO zaliczysz do kosztów

Wdrożenie obowiązków wynikających z RODO wywołuje określone skutki podatkowe na gruncie podatków dochodowych. Pokażemy Ci na przykładach, jakie wydatki bez obaw zaliczysz do kosztów podatkowych. Sprawdzisz też prawidłową ewidencję księgową.

ADK 213

9 kroków, jak wywiązać się z regulacji przeciwko praniu pieniędzy

Upewnij się, czy nowe przepisy, które obowiązują od 13 lipca 2018 r., dotyczą Twojej firmy. Pamiętaj niewywiązanie się przepisów może narazić firmę na wielomilionowe kary.

ADK 212

3 najczęstsze błędy w przygotowaniu plików JPK_KR – pokażemy Ci, jak ich unikać

Za okresy począwszy od 1 lipca 2018 r. obowiązek przedstawiania JPK na żądanie objął również mikro, małych i średnich przedsiębiorców, o ile prowadzą księgi rachunkowe w formie elektronicznej.

ADK 211

Zmieniły się wzory formularzy CIT. Zobacz, od kiedy stosować nowe druki

Z końcem czerwca weszło w życie rozporządzenie, zawierające nowe wzory formularzy CIT. To efekt zmian w przepisach dokonanych od 1 stycznia 2018 r.

Wyjazdowa impreza integracyjna dla pracowników. Co z kosztami?

Wydatki na organizację letniej imprezy wyjazdowej dla pracowników pod pewnymi warunkami mogą być kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Jeden z nich to odpowiednie udokumentowanie poniesionych w tym celu nakładów.

ADK 210

Wakacyjny wynajem pokoi turystom może mieć wpływ na obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej

W miesiącach letnich wielu podatników świadczy usługi wynajmu pokoi w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach, np. nad morzem, w górach czy nad jeziorami. Nie pozostaje to bez wpływu na ich obowiązki związane z ewidencjonowaniem obrotu za pomocą kas rejestrujących.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci uzyskali nowe uprawnienia w pracy

Od 6 czerwca 2018 r. pracownicy mający niepełnosprawne dzieci mogą korzystać z korzystniejszych, bardziej elastycznych systemów czasu pracy

ADK 208

Zobacz, kiedy według Ministerstwa Finansów urzędnicy skarbowi nie mogą odmówić Ci prawa do odliczenia VAT

Resort finansów opracował wytyczne dla podległych mu służb, wskazujące kiedy podatnikowi nie można odmówić prawa do odliczenia VAT. Ich adresatem są wprawdzie urzędnicy skarbowi, ale skorzystać z nich mogą również firmy.Problem: Jakie znaczenie dla przedsiębiorców ma opublikowany niedawno przez Ministerstwo Finansów dokument pt. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”?

Sprzedaż praw majątkowych rodzi przychód z zysków kapitałowych. To efekt zmian w CIT na początku roku

Od 1 stycznia 2018 r. przychody ze sprzedaży praw majątkowych, takich jak autorskie lub pokrewne prawa majątkowe oraz prawa własności przemysłowej, zaliczane są do przychodów z zysków kapitałowych. Także wówczas, gdy ich sprzedaż stanowi podstawowy przedmiot dzielności podatnika.

ADK 207

Wydatki na zakup wody dla pracowników. Sprawdź, jak je rozliczać

Zapewnienie pracownikom nieodpłatnie wody i innych napojów, zwłaszcza w miesiącach letnich, jest obowiązkiem pracodawców wynikającym z przepisów prawa pracy. Większość z nich robi to jednak dobrowolnie. Sprawdź, jak wtedy rozliczać podatkowo i księgowo koszty takich świadczeń.

Starą stratę firma rozliczy bez względu na źródło przychodów, z którego od 2018 roku uzyska dochód

Od 1 stycznia 2018 r. obniżenie dochodu o stratę podatkową w CIT możliwe jest wyłącznie w ramach tego samego źródła przychodów. W celu rozliczenia straty powstałej przed tą datą, trzeba wziąć pod uwagę przepisy przejściowe.

ADK 206

Zobacz, czy zmiany przepisów w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych będą dotyczyć Twojej firmy

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który przewiduje zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych. Będą one dotyczyć m.in. składania wniosków grupowych przez firmy.

ADK 203

Amortyzacja podatkowa będzie bardziej powszechna. Przekonaj się, dlaczego

Przygotowana przez rząd nowelizacja przepisów o podatku dochodowym ma zmienić m.in. zasady amortyzacji składników majątku przedsiębiorstwa. Sprawdź, czy na zmianach skorzysta także Twoja firma.

ADK 204

W świetle wyroku TSUE pierwsze zasiedlenie do celów VAT nie musi być związane z czynnością opodatkowaną

Przepisy polskiej ustawy o VAT są sprzeczne z dyrektywą unijną w zakresie, w jakim wymagają, aby pierwsze zasiedlenie miało miejsce wyłącznie w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Tak orzekł TSUE.

Sposób księgowego rozliczenia kosztów prac dotyczących upiększenia terenu wokół firmy zależy od tego, kto je wykonuje

Wiosna to czas, kiedy wiele firm ponosi wydatki na zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni wokół swoich siedzib, w tym terenów zielonych. Dowiedz się, jak rozliczyć księgowo poniesione w tym celu wydatki.

ADK 205

Zapomogi dla pracowników. Pamiętaj o zmianach w ich opodatkowaniu

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady zwolnienia od podatku zapomóg wypłacanych pracownikom m.in. ze środków ZFŚS z tytułu choroby, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. Zmiany są korzystne dla podatników.

Weszła w życie Konstytucja Biznesu. Poznaj jej znaczenie dla firm

Już obowiązuje pakiet ważnych ustaw dla przedsiębiorców, określanych mianem Konstytucji Biznesu. Zmiany dotyczą również podatków, a także przepisów regulujących zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

ADK 199

Poznaj skutki nowego podziału źródeł przychodów od 1 stycznia 2018 r.

Od nowego roku obowiązuje nowy podział źródeł przychodów w CIT na zyski kapitałowe oraz inne źródła, które mają stanowić przychody z działalności operacyjnej. Sprawdź praktyczne konsekwencje tych zmian dla firm.

ADK 198

Zobacz, jak zmieniły się przepisy dotyczące zagranicznych spółek CFC

Wśród wielu zmian w przepisach o podatku dochodowym, które weszły w życie z początkiem tego roku, do najbardziej istotnych należą nowe regulacje dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

ADK 201

Uproszczony podpis JPK_VAT już dostępny. Zobacz, jak z niego korzystać

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi od niedawna mogą korzystać z uproszczonej formy podpisywania plików JPK_VAT, jako alternatywy dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego i profilu zaufanego.

ADK 200

Sprawozdanie CIT/TP po raz pierwszy złożysz wraz z CIT-8 za 2017 rok

Część podatników sporządzających dokumentację podatkową transakcji z podmiotami powiązanymi, musi przekazać do urzędu skarbowego także odpowiednie  sprawozdanie w tym zakresie, dołączając je do zeznania rocznego.

ADK 202

Zobacz, kiedy przedsiębiorca zwolniony od VAT będzie musiał przekazać JPK

Nie muszą wysyłać plików JPK_VAT przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia od VAT ze względu na wielkość sprzedaży. Fiskus może im jednak nakazać, np. w związku z kontrolą, przekazanie pozostałych struktur JPK.   

Przeczytaj, jakie są główne założenia nowego stanowiska KSR w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki

Przestrzeganie zasady wiernego i rzetelnego obrazu jednostki to jeden z najważniejszych obowiązków kierownika jednostki, które zostały zaakcentowane w nowym stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości.

ADK 197

Zawieszenie działalności bez wpływu na obowiązki podatnika związane z JPK_VAT

Obowiązek wysyłania plików JPK_VAT dotyczy również przedsiębiorców, których w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej na ponad 6 miesięcy urząd skarbowy wykreślił z rejestru czynnych podatników VAT.

Zapoznaj się z zasadami zaliczania do kosztów wydatków dotyczących prenumeraty na następny rok

Sposób rozliczania wydatków na prenumeratę powinien wynikać z przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości. Uznawszy, że są to koszty nieistotne, można je rozliczyć jednorazowo w pełnej kwocie w dacie ich poniesienia.