Jak uniknąć błędów przy spisie z natury

Przed przystąpieniem do spisów z natury zespół spisowy otrzymuje, za pokwitowaniem, arkusze spisowe. Od osób odpowiedzialnych materialnie trzeba też pobrać oświadczenia wstępne o stanie zabezpieczenia majątku i ujęciu w ewidencji (w tym księgowej) wszystkich operacji gospodarczych. O jakich jeszcze zasadach warto pamiętać, aby prawidłowo przeprowadzić spis z natury? - wyjaśniamy w tekście.

ZUS

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia członków rady nadzorczej

Spółki często zwracają członkom rady nadzorczej kwoty wydane na dojazdy na posiedzenia. Poznaj stanowisko ZUS, czy takie świadczenia podlegają składkom na ZUS.

VAT

Ministerstwo Finansów rezygnuje z opodatkowania niewykorzystanych bonów

Właśnie pojawiła się nowa wersja projektu ustawy o VAT, która wprowadza zmiany mające na celu uproszczenie, modernizację i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

Podatki dochodowe

Podatek u źródła od 2019 roku: poznaj nowe obowiązki dla płatników

Projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych wprowadza nowe obowiązki dla płatników przy wypłatach wielomilowych należności podlegających podatkowi u źródła. Co w praktyce oznaczają planowane zmiany? Sprawdźmy.

NSA wyjaśnia, jak rozliczać koszty pośrednie

Bilansowy sposób rozliczania kosztów pośrednich poprzez ich rozliczenie w czasie nie może determinować podatkowego ujęcia tego rodzaju wydatków – potwierdził po raz kolejny NSA.

Kto skorzysta na nowej uldze podatkowej Innovation Box

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która zacznie obowiązywać od początku 2019 roku wprowadza kolejne rozwiązanie mające zachęcać przedsiębiorców do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Rozwiązanie to wpisuje się w koncepcję ministra finansów dążącego do gospodarki opartej na wiedzy i nowych rozwiązaniach. Mowa o tzw. Innovation Box.

Ordynacja podatkowa

Strona uzyska dane o przesłuchiwanym świadku

Organy podatkowe będą informować o danych personalnych osób, które mają być przesłuchiwane w związku z toczącym się postępowaniem w sprawach podatkowych.