WYDANIE ONLINE

Kłopoty z fakturami uproszczonymi. MF objaśnia nowe przepisy
W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy, który stanowi fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem przyszłego roku wejdą w życie zmiany dotyczące m.in.: fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Jest to pakiet Slim VAT. Dodatkowo uruchomione zostaną rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT oraz dotyczące Tax Free.

czytaj więcej »

Od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbowych od 01 do 13 dotyczących niektórych towarów i usług. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13.

czytaj więcej »

Koniec okresu przejściowego związanego z brexitem oznacza zmianę rozliczeń podatkowych w wymianie towarowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, w tym dokonywanej za pośrednictwem magazynów konsygnacyjnych zlokalizowanych w tym państwie.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownik długo choruje, wiele firm wspiera wówczas swoich podwładnych zapomogą. Jakie ma to skutki podatkowe i rachunkowe?

czytaj więcej »

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła wiele instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Sposób wykazania w sprawozdaniu finansowym otrzymanej pomocy jest uzależniony od jej charakteru.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników postanowiło zasponsorować swoim zatrudnionym szczepienia przeciwko grypie. Jakie ma to skutki podatkowe? Właśnie pojawił się projekt w tej sprawie.

czytaj więcej »

Od 2021 roku podatnicy zostaną ukarani wyższymi mandatami. Ma to związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia do 2.800 zł, które jest podstawą wyliczenia grzywien. Sprawdź, ile wyniosą kary pieniężne za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

czytaj więcej »

Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez pracodawców z tzw. II i III fazy wdrożenia PPK upłynął 27 października br. Opóźnienie z zawarciem umowy o zarządzanie nie pozbawia tych podmiotów uprawnienia do wyboru instytucji finansowej.

czytaj więcej »

W przypadku zleceniobiorców, w tym także osób zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, płatnikiem jest podmiot zatrudniający, czyli w tym wypadku jednostka, którą menedżer zarządza.

czytaj więcej »

Obowiązkowo ubezpieczeniom podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność w okresie: od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone.

czytaj więcej »

wiper-pixel