SDK 88

Inwentaryzacja w czasie koronawirusa – wskazówki, niezbędne dokumenty

Inwentaryzacja jest jednym z elementów systemu rachunkowości – jej rzetelne przeprowadzenie to jeden z warunków sporządzenia prawidłowego sprawozdania finansowego. Obecnie w okresie epidemii może to jednak sprawiać problemy. Szczególnie dotyczy to spisów z natury. Inwentaryzacji nie można zaniechać, ale trzeba zadbać o to, aby przebiegała w odpowiedni sposób.

ADK 274

Od 2021 roku zmiany w rozliczaniu faktur korygujących

Nowelizacja ustawy o VAT obejmuje wiele zmian ukierunkowanych na uproszczenie zasad rozliczania tego podatku (pakiet SLIM VAT). Zmiany te mają wejść w życie już od początku 2021 roku. Nowe regulacje wprowadzają modyfikacje przy rozliczaniu faktur korygujących.

ADK 273

Nierozliczone straty wspólników sp.k., gdy spółka stanie się podatnikiem CIT

Opodatkowanie spółek komandytowych rodzi komplikacje związane z rozliczeniami jej wspólników. Dotyczy to m.in. strat wspólników, wynikających z ich dotychczasowego uczestnictwa w spółce komandytowej. Nadanie spółkom komandytowym statusu podatnika powoduje, że przyszłe dochody spółki komandytowej, z którymi straty te mogłyby być rozliczone, nie będą już dalej przypisywane wspólnikom.

ADK 272

Kłopoty z fakturami uproszczonymi. MF objaśnia nowe przepisy

W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy, który stanowi fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

SDK 87

Rozwiązania 15 problemów dotyczących JPK_VAT

Podatnicy mają dużo kłopotów z nowym JPK_VAT. Przepisy są niejasne, obowiązków przybyło, a za błędy przewidziane są kary. Skorzystaj z praktycznych wyjaśnień naszych ekspertów, aby bez problemów poradzić sobie z nowymi zasadami raportowania VAT.

ADK 271

Jakie transakcje oznaczać „TP” w nowym pliku JPK_VAT

W nowym pliku JPK_VAT trzeba wykazywać transakcje z podmiotami powiązanymi i odpowiednio je oznaczać. Kłopot w tym, że ustalenie powiązań między kontrahentami wymaga analizy wielu przepisów.

ADK 270

Zmiana limitów podatkowych w 2021 roku

Wyliczenie limitów na kolejny rok, które określają ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości, są ustalane na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Kurs euro z 1 października 2020 r. był wyższy niż rok wcześniej, a to oznacza, że od nowego roku wzrosną limity podatkowe.

ADK 269

Spółki komandytowe będą opodatkowane CIT już od 2021 roku

Resort finansów chce od przyszłego roku objąć spółki komandytowe oraz wybrane spółki jawne opodatkowaniem CIT. Takie zmiany zakłada duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych.

SDK 86

Nowy plik JPK_VAT od 1 października 2020 r. – praktyczne wyjaśnienia

Jak wykazać towary, co do których wskazane są kody GTU, a znajdują się w dokumencie zbiorczym, jak ujmować faktury wystawione do paragonów, czy wartość transakcji ma znaczenie przy raportowaniu? Sprawdź m.in. odpowiedzi na te pytania.

ADK 268

Typowe błędy w JPK_VAT – jak ich unikać

Zmieniony JPK_VAT to przede wszystkim nowego rodzaju dane, których prawidłowe określanie i raportowanie może okazać się kłopotliwe i w konsekwencji często też może dochodzić do błędów. Poznaj wskazówki eksperta, aby nie dopuścić do nieprawidłowości.

ADK 267

Błąd w nowym JPK_VAT może słono kosztować

Do wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT zostało już niewiele czasu. Przygotowując plik, warto zachować ostrożność, ponieważ za pomyłki przewidziane są sankcje.

ADK 266

Przygotuj się na kontrole w związku z tarczą antykryzysową

Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że przedsiębiorca bezpodstawnie albo w sposób niezgodny z przepisami skorzystał z pomocy państwa na podstawie rozwiązań antykryzysowych, to w większości przypadków będzie musiał zwrócić nienależnie wypłacone mu kwoty wraz z odsetkami. Jak przygotować się na odwiedziny urzędników?

SDK 85

Od 1 października nowy plik JPK_VAT – rozwiązania najczęstszych problemów

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). Oznacza to, że od 1 października br. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż przez JPK_VAT.

ADK 265

Zmiany w VAT: Magazyn call-off stock wspomaga sprzedaż w UE

Sprzedaż towarów z Polski za pośrednictwem magazynu zlokalizowanego w innym kraju UE może się odbywać w momencie pobrania przez klienta lokalnego towaru z magazynu zagranicznego w ciągu 12 miesięcy.

ADK 264

Sprawdź, w jaki sposób ulga na złe długi wpływa na sytuację podatników

Zmiany w uldze na złe długi, obowiązującej w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r., stały się jednym z narzędzi tarczy antykryzysowej mającej ułatwić walkę z kryzysem gospodarczym wywołanym epidemią powodowaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

ADK 263

Praktyczna instrukcja, jak sprawdzić stawkę na towar lub usługę

Od 1 lipca 2020 r. stosowane jest nowe brzmienie załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, a więc załączników wymieniających towary i usługi opodatkowane VAT według, odpowiednio, stawek 8% i 5%. Jedna z wynikających z tego zmian polega na rezygnacji z dotychczas stosowanych we wskazanych załącznikach symboli PKWiU z 2008 roku. Symbole te zostały zastąpione odpowiednimi: symbolami CN – w przypadku towarów oraz symbolami PKWiU z 2015 roku – w stosunku do usług.

SDK 84

15 ważnych zmian dla pracodawców i pracowników

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zmiany w świadczeniu postojowym i w zwolnieniu z ZUS dla samozatrudnionych, wsparcie pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną, zmiany w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemców czy zmiana zasad waloryzacji emerytur – takie m.in. modyfikacje wprowadziła tarcza antykryzysowa 3.0. Jest też kolejny pakiet pomocowy, czyli tarcza 4.0.

ADK 262

Jak zmienią się przepisy dotyczące pracy zdalne j i zakazu konkurencji

Nowa tarcza antykryzysowa modyfikuje zasady wykonywania pracy zdalnej. Przepisy przewidują m.in. możliwość cofnięcia polecenia wykonywania pracy zdalnej w każdym czasie, a pracodawca będzie mógł wydać polecenie ewidencjonowania wykonywanych przez pracownika czynności. Nowelizacja umożliwia ponadto jednostronne zakończenie przed czasem umów o zakazie konkurencji.

ADK 261

Zadatki i zaliczki w czasie epidemii COVID-19 – rozliczenia w praktyce

Sytuacja spowodowana koronawirusem dla wielu biznesów oznacza kłopoty finansowe, co – jak alarmują nasi Czytelnicy − nie pozostaje bez wpływu na realizację przyjętych wcześniej zobowiązań. Jakie skutki podatkowe ma rozliczanie wpłaconych wcześniej zadatków i zaliczek? Sprawdźmy.

ADK 260

ZAW-RN złożymy do własnego urzędu skarbowego

Przedsiębiorcy nie będą musieli szukać właściwych urzędów skarbowych do wysyłki zawiadomienia ZAW-RN składanego, gdy rachunek kontrahenta nie znajduje się na tzw. białej liście. Od 1 lipca 2020 r. zgłoszenie składa się w terminie 7 dni do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty.

SDK 83

Rozwiązania 17 problemów związanych z tarczą antykryzysową

Większa dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego czy zwolnienie z 50% składek w przypadku płatników zatrudniających do 49 ubezpieczonych – takie rozwiązania wprowadziła tarcza antykryzysowa 2.0. Zmiany te obowiązują od 18 kwietnia, wcześniej bo od 1 kwietnia, weszła w życie pierwsza tarcza antykryzysowa. Obowiązuje ponadto trzecia tarcza antykryzysowa.

ADK 258

Wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników

Przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników, może skorzystać m.in.: ze zwolnienia ze składek ZUS, z mikropożyczki, z dofinansowania z FGŚP. Aby skorzystać z pomocy przewidzianej w tarczy antykryzysowej, trzeba spełnić określone warunki.

ADK 259

Tarcza 2.0: Więcej firm ma prawo do zwolnień z ZUS

Nowelizacja tarczy antykryzysowej 2.0 rozszerzyła zwolnienia ze składek ZUS. Zmieniono równocześnie termin graniczny prowadzenia działalności do skorzystania ze zwolnienia – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r., czyli przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność od 1 lutego, ale przed 1 kwietnia 2020 r. , będą też mogli wnosić o zwolnienie ze składek.

ADK 257

Tarcza antykryzysowa: Postępowania potrwają dłużej, bo będą zawieszone

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 terminy procesowe w postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz kontrolach celno-skarbowych nie rozpoczynają biegu lub ich bieg zostaje zawieszony. Oznacza to, że czynności te się przedłużą.

SDK 82

20 przykładów błędów w e-sprawozdaniu – wskazówki, jak ich unikać

Sprawozdania finansowe za rok 2019 muszą być przez wszystkie jednostki sporządzone w formie elektronicznej oraz podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Jakie są najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać?

ADK 256

Jak przetrwać koronawirus w firmie – wskazówki dotyczące rozliczeń

Czy możesz bez obaw zaliczać do kosztów podatkowych wydatki poniesione na zakup maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji, jak rozliczyć zakup laptopa pracownikowi, któremu firma poleciła pracę zdalną, na jak długo możesz zawiesić biznes? Poznaj odpowiedzi na te inne pytania.

ADK 255

Zobacz, jako od lipca zmienia się JPK_VAT

Od lipca wszystkie podmioty złożą nowy JPK_VAT. Nowy plik będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT.

ADK 254

11 kroków do wypełnienia wiążącej informacji stawkowej

WIS to zupełnie nowe narzędzie, które ma dać podatnikom większą pewność co do prawidłowego stosowania stawek VAT, właściwych dla danego towaru bądź usługi. W celu uzyskania wiążącej informacji stawkowej należy wypełnić specjalne do tego przeznaczony formularz, oznaczony jako WIS-W. Załącznikiem do niego jest formularz z oznaczeniem WIS-W/A.

ADK 253

Czy od 1 stycznia 2020 r. paragon do kwoty 450 zł brutto z NIP nabywcy zastępuje fakturę

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) zawierający NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Przyjęcie tego stanowiska nie powinno wykluczać możliwości wystawienia na podstawie takiego paragonu zwykłej faktury.

ADK 252

Poznaj najnowsze interpretacje dyrektora KIS dotyczące ostatnich zmian

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów czy też płatności na rachunki z białej listy – to zmiany, które obowiązują od początku 2020 roku. Mamy dla Państwa przegląd najnowszych interpretacji organów podatkowych, warto je znać, aby wiedzieć, jak stosować nowe przepisy w praktyce i nie narazić się skarbówce.

ADK 251

Ulga na zakup kas online w 2020 roku

Część podatników od początku tego roku musi już obowiązkowo stosować kasy online. Zakup takich urządzeń daje prawo do skorzystania z ulgi w VAT z tego tytułu. Kłopot w tym, że nie jest jasne, kiedy to prawo wolno zrealizować.

ADK 250

Rozliczamy wydatki dotyczące PPK

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowa forma długoterminowego i dobrowolnego systemu oszczędzania na przyszłą emeryturę. Od początku 2020 roku kolejne podmioty miały obowiązek wdrożenia PPK. W związku z wprowadzeniem tej instytucji znowelizowane zostały także m.in. przepisy ustaw o PIT, CIT i VAT.

ADK 249

Niezapłacone faktury nie będą opodatkowanym dochodem

Przedsiębiorca, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni, ma prawo już na etapie obliczania zaliczki na podatek pomniejszyć dochód o nieotrzymane od kontrahenta kwoty transakcji.

Styczeń 2020 r.

Wyjaśniamy, jak księgować split payment po zmianach przepisów

Sprawdź na przykładach, jak księgować faktury dotyczące split payment i jakie ma to odzwierciedlenie w bilansie.