ADK 255

Zobacz, jako od lipca zmienia się JPK_VAT

Od lipca wszystkie podmioty złożą nowy JPK_VAT. Nowy plik będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT.

ADK 254

11 kroków do wypełnienia wiążącej informacji stawkowej

WIS to zupełnie nowe narzędzie, które ma dać podatnikom większą pewność co do prawidłowego stosowania stawek VAT, właściwych dla danego towaru bądź usługi. W celu uzyskania wiążącej informacji stawkowej należy wypełnić specjalne do tego przeznaczony formularz, oznaczony jako WIS-W. Załącznikiem do niego jest formularz z oznaczeniem WIS-W/A.

ADK 253

Czy od 1 stycznia 2020 r. paragon do kwoty 450 zł brutto z NIP nabywcy zastępuje fakturę

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) zawierający NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Przyjęcie tego stanowiska nie powinno wykluczać możliwości wystawienia na podstawie takiego paragonu zwykłej faktury.

ADK 252

Poznaj najnowsze interpretacje dyrektora KIS dotyczące ostatnich zmian

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów czy też płatności na rachunki z białej listy – to zmiany, które obowiązują od początku 2020 roku. Mamy dla Państwa przegląd najnowszych interpretacji organów podatkowych, warto je znać, aby wiedzieć, jak stosować nowe przepisy w praktyce i nie narazić się skarbówce.

ADK 251

Ulga na zakup kas online w 2020 roku

Część podatników od początku tego roku musi już obowiązkowo stosować kasy online. Zakup takich urządzeń daje prawo do skorzystania z ulgi w VAT z tego tytułu. Kłopot w tym, że nie jest jasne, kiedy to prawo wolno zrealizować.

ADK 250

Rozliczamy wydatki dotyczące PPK

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowa forma długoterminowego i dobrowolnego systemu oszczędzania na przyszłą emeryturę. Od początku 2020 roku kolejne podmioty miały obowiązek wdrożenia PPK. W związku z wprowadzeniem tej instytucji znowelizowane zostały także m.in. przepisy ustaw o PIT, CIT i VAT.

ADK 249

Niezapłacone faktury nie będą opodatkowanym dochodem

Przedsiębiorca, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni, ma prawo już na etapie obliczania zaliczki na podatek pomniejszyć dochód o nieotrzymane od kontrahenta kwoty transakcji.

Styczeń 2020 r.

Wyjaśniamy, jak księgować split payment po zmianach przepisów

Sprawdź na przykładach, jak księgować faktury dotyczące split payment i jakie ma to odzwierciedlenie w bilansie.