Kłopoty z fakturami uproszczonymi. MF objaśnia nowe przepisy

W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy, który stanowi fakturę uproszczoną, nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

VAT

Slim VAT. Pakiet zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r.

Wraz z początkiem przyszłego roku wejdą w życie zmiany dotyczące m.in.: fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Jest to pakiet Slim VAT. Dodatkowo uruchomione zostaną rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT oraz dotyczące Tax Free.

Skutki podatkowe brexitu dla polskich podatników posiadających magazyny konsygnacyjne w Wielkiej Brytanii

Koniec okresu przejściowego związanego z brexitem oznacza zmianę rozliczeń podatkowych w wymianie towarowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, w tym dokonywanej za pośrednictwem magazynów konsygnacyjnych zlokalizowanych w tym państwie.

Refakturowanie kosztów energii – czy konieczne oznaczenie GTU_02

Od 1 października 2020 r. istnieje obowiązek wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbowych od 01 do 13 dotyczących niektórych towarów i usług. Analogiczne oznaczenia powinny być wykazywane w nowym pliku JPK_VAT poprzez zaznaczanie wartości 1 w polach GTU_01 – GTU_13.

Rachunkowość

Sprawdź, jak rozliczyć w księgach rachunkowych wypłatę zapomogi

Zdarza się, że pracownik długo choruje, wiele firm wspiera wówczas swoich podwładnych zapomogą. Jakie ma to skutki podatkowe i rachunkowe?

Skutki pomocy otrzymanej w związku z COVID-19 w sprawozdaniu za 2020 rok

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła wiele instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Sposób wykazania w sprawozdaniu finansowym otrzymanej pomocy jest uzależniony od jej charakteru.

Podatki dochodowe

Wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe w 2021 roku

Od 2021 roku podatnicy zostaną ukarani wyższymi mandatami. Ma to związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia do 2.800 zł, które jest podstawą wyliczenia grzywien. Sprawdź, ile wyniosą kary pieniężne za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Sprawdź, czy trzeba zapłacić podatek od szczepionki

Wielu przedsiębiorców zatrudniających pracowników postanowiło zasponsorować swoim zatrudnionym szczepienia przeciwko grypie. Jakie ma to skutki podatkowe? Właśnie pojawił się projekt w tej sprawie.

Kadry i Płace

Obowiązek objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Obowiązkowo ubezpieczeniom podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność w okresie: od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone.

Kto jest płatnikiem świadczeń chorobowych menedżera

W przypadku zleceniobiorców, w tym także osób zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, płatnikiem jest podmiot zatrudniający, czyli w tym wypadku jednostka, którą menedżer zarządza.

Co grozi za niezawarcie umowy o zarządzanie PPK w terminie

Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez pracodawców z tzw. II i III fazy wdrożenia PPK upłynął 27 października br. Opóźnienie z zawarciem umowy o zarządzanie nie pozbawia tych podmiotów uprawnienia do wyboru instytucji finansowej.