WYDANIE ONLINE

Nowy sposób przeliczania wartości wyrażonych w euro
Ujednolicone zostały przepisy dotyczące przeliczania wartości wyrażonych w euro. Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 r., wprowadziła zasadę, że do ich przeliczenia stosuje się średni kurs NBP ogłaszany na pierwszy dzień roboczy października.

czytaj więcej »

wiper-pixel