Jakie zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług wprowadzi SLIM VAT 2

Początek 2021 roku przyniósł podatnikom zmiany w VAT w ramach pierwszego pakietu SLIM VAT, tymczasem Ministerstwo Finansów nie zwalnia tempa i opublikowało właśnie koncepcję pakietu SLIM VAT 2. Co się zmieni?

VAT

Ujmowanie faktur korygujących in minus – praktyczne wyjaśnienia

Obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. pakiet SLIM VAT miał uprościć rozliczenia podatkowe i ograniczyć obowiązki ciążące na podatnikach. Tymczasem sztandarowa regulacja w ramach pakietu, czyli zmiany w rozliczaniu faktur korygujących in minus, budzi mnóstwo wątpliwości wśród podatników. Dlatego też Ministerstwo Finansów zostało zmuszone do wydania objaśnień w zakresie SLIM VAT, które obecnie znajdują się w konsultacjach, a znaczną ich część stanowią właśnie wyjaśnienia dotyczące faktur korygujących in minus.

Organy podatkowe będą miały wgląd do e-faktur

Faktury strukturyzowane wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), nie będą wymagały przechowywania i archiwizacji.

Podatki dochodowe

Zmiana umowy leasingu: nowa interpretacja ogólna MF

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało kolejną interpretację ogólną. Tym razem dotyczącą skutków podatkowych przy leasingu.

Wypłata w trakcie roku zaliczek na poczet zysku spółki komandytowo-akcyjnej

NSA wydał ważny wyrok dotyczący skutków podatkowych w sprawie opodatkowania wypłacanych w ciągu roku zaliczek na poczet zysku komplementariuszom. Poznaj skutki tego wyroku.

Udział w szkoleniu organizowanym przez samorząd zawodowy – jakie skutki w PIT

Organy podatkowe traktowały udział w szkoleniu organizowanym przez samorząd jako nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu. Czy członkowie samorządów zawodowych mogą się przestać martwić kwestią PIT w przypadku szkoleń organizowanych przez izby? Nowa interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów rozwiewa wątpliwości podatników. Poznaj szczegóły.

Podatek akcyzowy

Zmiany w zakresie stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Od 1 lutego 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Inne podatki i opłaty

Poznaj ważny wyrok TK w sprawie nieruchomości przedsiębiorcy

Grunty, budynki i budowle stanowiące majątek prywatny przedsiębiorcy nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.