ADK 276

Sprawdź, czy wszystkie spółki jawne będą podatnikiem CIT od 2021 roku

Nowelizacja ustawy o CIT opodatkowuje podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki komandytowe, a także − o czym mniej się mówiło − spółki jawne. W przypadku spółki komandytowej sprawa jest oczywista − z mocy prawa staje się ona podatnikiem CIT, natomiast w odniesieniu do spółki jawnej w niektórych okolicznościach dalej będzie mogła być opodatkowana na obecnych zasadach. Poznaj szczegóły.

ADK 275

Estoński CIT: Upewnij się, czy warto z niego skorzystać

Estoński CIT miał być z założenia prostym sposobem rozliczeń. Zasady opodatkowania ryczałtem trudno nazwać „prostymi”. Opodatkowanie następuje poziomowo – dochody mogą być opodatkowane aż na czterech etapach korzystania z estońskiego CIT-u, a opodatkowaniu podlega siedem kategorii dochodów – komentują eksperci Andersen. Sprawdź, na jakie pułapki uważać, wybierając estoński CIT.