Wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników

Przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników, może skorzystać m.in.: ze zwolnienia ze składek ZUS, z mikropożyczki, z dofinansowania z FGŚP. Aby skorzystać z pomocy przewidzianej w tarczy antykryzysowej, trzeba spełnić określone warunki.

Interpretacje podatkowe

Sprawdź skutki podatkowe wypłaty byłemu pracownikowi odszkodowania

Czy świadczenie wypłacone byłemu pracownikowi w ramach odszkodowania w  związku z rozwiązaniem stosunku pracy stanowi dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu? Poznaj stanowisko organu podatkowego.

VAT

Sprawdź, jaki jest termin rozliczenia VAT za kwiecień 2020 roku

W związku z epidemią koronawirusa uchwalono ustawę z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza wiele zmian w przepisach podatkowych.

Przygotuj się do zmiany stawek VAT od lipca – 3 wskazówki eksperta

Zmiana stawek VAT obejmie w szczególności wiele towarów, np.: niektóre artykuły spożywcze, kosmetyczne czy produkty dla dzieci i niemowląt. Już teraz warto się do tych zmian przygotować. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Faktura wystawiona, brak paragonu – jak naprawić taki błąd

Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Tarcza antykryzysowa

Zwolnienie ze składek a wysokość wynagrodzenia, które można zaliczyć do kosztów

Na podstawie tarczy antykryzysowej, po spełnieniu warunków, można skorzystać z ze zwolnienia od opłacania składek za pracownika. Pojawia się jednak kłopot z wyliczeniem zaliczki na podatek dochodowy.

Wyższe limity zwolnień podatkowych na świadczenia socjalne!

Na mocy specustawy − tzw. tarczy antykryzysowej z 31 marca 2020 r. czasowo zostały podwyższone limity zwolnień przedmiotowych z PIT dla niektórych świadczeń o charakterze socjalnym, w tym zapomóg. Sprawdź ich wysokość.

Ważne informacje dotyczące wysyłania wniosków do ZUS

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. ZUS nie będzie przyjmował takich wniosków, np. w sprawie ulg w zapłacie składek, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).