Zobacz, jako od lipca zmienia się JPK_VAT

Od lipca wszystkie podmioty złożą nowy JPK_VAT. Nowy plik będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT.

VAT

Wystawianie faktur do paragonów – co zrobić, gdy klient zgubił paragon

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych obowiązują już od kilku miesięcy. W praktyce sporo jest jednak niejasności.

Święta w firmie

Jak bez kłopotów rozliczyć wydatki poniesione na Wielkanoc w firmie

Jakie skutki podatkowe ma wręczenie prezentów świątecznych dla pracowników? Czy odliczysz VAT od takich upominków? Jak księgować poniesione koszty? Poznaj odpowiedzi na te pytania.

Kontrole podatkowe

Poznaj trendy w kontrolach podatkowych

Jednym z głównych celów Krajowej Administracji Skarbowej jest wzrost efektywności poboru podatków i w praktyce organy podatkowe skutecznie wdrażają nowe rozwiązania, zwiększając tym samym podatkowe przychody budżetu. Paradoksalnie jednak liczba kontroli spada, bowiem w 2019 roku była niższa o prawie 30% w porównaniu do 2017 roku, ale jednocześnie wzrasta ich skuteczność i obecnie wynosi ponad 90%.

Rachunkowość

Nierozliczone koszty ubezpieczenia samochodu – sprawdź księgowania

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Wszelkie ubezpieczenia rozliczane w czasie powinny być księgowane jak RM czynne i rozliczane miesięcznie w ciężar kosztów działalności rodzajowej. Co zrobić z nierozliczonym ubezpieczeniem auta?

Kadry i Płace

Wyjaśniamy, jakie dodatkowe uprawnienia dla pracowników wprowadza specjalna ustawa w związku z koronawirusem

Specustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przygotowane regulacje mają na celu podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia wywołane koronawirusem. Poznaj szczegóły.

Sprawdź, jak od marca zmieniły się kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

Od 1 marca 2020 r. wzrosły kwoty wolne od potrąceń dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Nowe stawki mają zastosowanie do zasiłków należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Poznaj w praktyce skutki tych zmian.