WYDANIE ONLINE

Jak zmienią się przepisy dotyczące pracy zdalne j i zakazu konkurencji
Nowa tarcza antykryzysowa modyfikuje zasady wykonywania pracy zdalnej. Przepisy przewidują m.in. możliwość cofnięcia polecenia wykonywania pracy zdalnej w każdym czasie, a pracodawca będzie mógł wydać polecenie ewidencjonowania wykonywanych przez pracownika czynności. Nowelizacja umożliwia ponadto jednostronne zakończenie przed czasem umów o zakazie konkurencji.

czytaj więcej »

Już za kilka miesięcy podatnicy będą stosować nowy plik JPK_VAT. Dotychczasowe formularze deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz plik JPK_VAT zostaną zastąpione jednym plikiem JPK_V7M (rozliczenia miesięczne) i JPK_V7K (kwartalnie).

czytaj więcej »

Obowiązują już przepisy wykonawcze dotyczące używania tzw. wirtualnych kas rejestrujących. Czy każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z wirtualnej kasy i jakie wymogi techniczne trzeba spełnić?

czytaj więcej »

Kolejna tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość rezygnacji przez pracodawców z tworzenia ZFŚS, naliczania odpisów lub wypłaty świadczeń urlopowych. Będzie to dotyczyło podmiotów, które zanotują spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

czytaj więcej »

Osoby, które w związku z epidemią koronawirusa straciły pracę, będą mogły ubiegać się o specjalne dodatkowe świadczenie finansowe.

czytaj więcej »

Organy podatkowe akceptują to, że brak faktury nie jest przeszkodą w potrąceniu wydatku na zakup towarów, jako stanowiącego koszt uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, że kosztem podatkowym nie mogą być rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

czytaj więcej »

Wielu przedsiębiorców wystąpiło z wnioskami o mikropożyczkę z urzędu pracy. Może się jednak zdarzyć, że we wniosku popełniono błąd. Co w takiej sytuacji zrobić? Jakie są najczęściej popełniane nieprawidłowości w tym zakresie i jak ich unikać?

czytaj więcej »

Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą tego, czy spadkobierca ma obowiązek sporządzania spisu z natury i opodatkowania VAT towarów, które nabył w ramach spadkobrania po zmarłym przedsiębiorcy, jeżeli zamierza wykorzystywać nabyte towary we własnym biznesie.

czytaj więcej »

Sprzedaż z tytułu świadczonych usług najmu krótkoterminowego nie musi oznaczać obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Trzeba pamiętać jednak o kilku zasadach.

czytaj więcej »

wiper-pixel