WYDANIE ONLINE

Zadatki i zaliczki w czasie epidemii COVID-19 – rozliczenia w praktyce
Sytuacja spowodowana koronawirusem dla wielu biznesów oznacza kłopoty finansowe, co – jak alarmują nasi Czytelnicy − nie pozostaje bez wpływu na realizację przyjętych wcześniej zobowiązań. Jakie skutki podatkowe ma rozliczanie wpłaconych wcześniej zadatków i zaliczek? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Przepisy o zawieszeniu biegu terminów, zawarte w regulacjach dotyczących przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 zostały uchylone. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą ponownie przeanalizować postępowania, które prowadzą przeciwko nim organy podatkowe, aby nie utracić swoich uprawnień.

czytaj więcej »

Czy można składać wnioski o kolejną pomoc w ramach pakietu COVID-19, mimo odmowy przyznania świadczenia lub braku rozpatrzenia wniosku? Nasz ekspert wyjaśnia.

czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa 3.0 rozszerzyła pomoc dla przedsiębiorców m.in. w zakresie: świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność. W stosunku do świadczeń przyznawanych po raz pierwszy obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia, a nie jak wcześniej przed 1 lutego.

czytaj więcej »

Zmiany przepisów w tym zakresie zostały ujęte w różnych ustawach i rozporządzeniach, co księgowym przysporzyło sporo kłopotów. Wyjaśniamy, do kiedy w czasie pandemii należy złożyć sprawozdanie, a do kiedy zeznanie.

czytaj więcej »

Na podstawie tarczy antykryzysowej minister finansów uzyskał uprawnienie do przesunięcia niektórych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

czytaj więcej »

Sposób rozliczenia subwencji finansowej z PFR budzi wątpliwości i dlatego stał się przedmiotem wyjaśnień ministra finansów. Rozliczając subwencję, należy uwzględniać, to, że w momencie jej przyznania trudno jednoznacznie mówić o definitywnym przysporzeniu po stronie podatnika. Umorzenie subwencji i wysokość tego umorzenia nie są pewne.    

czytaj więcej »

Najnowsza tarcza antykryzysowa wprowadziła zmianę w ustalaniu kwot wolnych dla pracowników, którym pracodawca dokonuje potrąceń. Modyfikacja polega na podniesieniu tych kwot, jeśli u pracownika wystąpią określone przesłanki. Jest to rozwiązanie oczywiście korzystne dla dłużników. Gorzej mają wierzyciele, gdyż będą odzyskiwać mniej należności niż dotychczas (lub wcale) i egzekucja się przeciągnie. Nowy przepis obowiązuje od 16 maja 2020 r.

czytaj więcej »

Organ podatkowy wypowiedział się w kwestii skutków podatkowych dotyczących kosztów wynajmu pokoju w mieszkaniu położonym poza siedzibą prowadzenia działalności gospodarczej. Sprawdź stanowisko dyrektora KIS i komentarz eksperta.

czytaj więcej »

wiper-pixel