WYDANIE ONLINE

Jak wyliczyć wynagrodzenie pracownika, który nie ukończył 26. roku życia
Nowelizacja ustawy o PIT z 4 lipca 2019 r. wprowadza nowe zwolnienie od podatku PIT. Zwolnione będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychody z umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy.

czytaj więcej »

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. istotną zmianę dotyczącą wszystkich podatników ewidencjonujących sprzedaż z wykorzystaniem kasy rejestrującej. Nowe przepisy istotnie ograniczają możliwość wystawiania faktur na rzecz podatników VAT, dotyczących transakcji pierwotnie udokumentowanych paragonem fiskalnym. Niestosowanie się do nowych przepisów będzie obwarowane surowymi sankcjami.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem przyszłego roku zacznie wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT. Jedna ze zmian zakłada, że możliwość wystawiania faktur z NIP nabywcy do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących będzie ograniczona do przypadków, gdy paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy.

czytaj więcej »

Powołanie nowej instytucji w zakresie nadzoru audytowego to jedno z założeń zmian w przepisach, które zostały przygotowane przez resort finansów. Przejmie ona zadania realizowane dotychczas przez Komisję Nadzoru Audytowego oraz przez Polską Izbę Biegłych Rezydentów.

czytaj więcej »

Niedawno wpłynął do sejmu projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Oprócz zmian w zakresie podatku węglowodorowego i podatku od wydobycia niektórych kopali wprowadza on istotne zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych i deklaracji rocznych do urzędu skarbowego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

czytaj więcej »

W przypadku gdy wspólnik spółki osobowej udziela spółce pożyczki, opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnej jest niezależne od kwalifikacji pożyczki do celów podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Podatnik wyznaczy zastępcę do występowania przed urzędem skarbowym lub celno-skarbowym na każdym etapie sprawy, a nie tylko po wszczęciu postępowania podatkowego, kontrolnego lub w ramach czynności sprawdzających.

czytaj więcej »

Dobiegają końca prace nad ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Po zmianach dodatek za staż pracy nie będzie włączany do wynagrodzenia miesięcznego ustalanego na potrzeby porównania go z wynagrodzeniem minimalnym.

czytaj więcej »

Czy sprzedaż samochodu po upływie pół roku od jego wykupu z leasingu operacyjnego i wycofaniu z działalności gospodarczej skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w PIT? Poznaj aktualne stanowisko organów podatkowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel