WYDANIE ONLINE

Przygotuj się na zmiany w VAT od 1 września 2019 r.
Po wakacjach wejdzie w życie kolejna nowelizacja VAT. Zmian jest dużo, już dziś warto się do nich przygotować.

czytaj więcej »

Do pierwszego czytania w sejmie trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaproponowano w nim zniesienie obowiązku ubezpieczeń emerytalno-rentowych z tytułu działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

W ostatnim czasie unijny trybunał wypowiedział się w sprawie odliczania VAT przez podatników świadczących usługi turystyki. Poznaj skutki podatkowe tego wyroku.

czytaj więcej »

Chociaż Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje narzędziami informatycznymi i weryfikacyjnymi, wciąż występuje zjawisko wprowadzania do obrotu prawnego pustych faktur. Wystawienie takiej faktury może skutkować poważnymi konsekwencjami.

czytaj więcej »

Banki mogą na zlecenie udzielać i potwierdzać gwarancje bankowe. Gwarancja bankowa jest pisemnym zobowiązaniem banku do zapłacenia określonej sumy pieniężnej wskazanej w gwarancji, w sytuacji gdy zleceniodawca gwarancji nie wypełni określonych zobowiązań.

czytaj więcej »

Poznaj stanowisko organu podatkowego i komentarz eksperta dotyczący skutków podatkowych zawarcia umów współpracy ze specjalistami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

W wakacje często zatrudniane są dodatkowe osoby do pracy. Sprawdź, jakie masz w związku z tym obowiązki i jak bezbłędnie rozliczyć takich pracowników.

czytaj więcej »

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, za który odpowiedzialny jest minister przedsiębiorczości i technologii, ma na celu zapobieganie negatywnemu dla finansów przedsiębiorstw zjawisku zatorów płatniczych powstałych na skutek zbyt długiego oczekiwania na zapłatę za wykonywane dostawy i usługi.

czytaj więcej »

wiper-pixel