WYDANIE ONLINE

Elektroniczne przygotowywanie i składanie sprawozdań finansowych
Sprawozdania za 2018 rok po raz pierwszy trzeba przygotowywać w formie elektronicznej. Pojawia się z związku z tym wiele pytań dotyczących formatu sprawozdania i późniejszego postępowania ze sprawozdaniem oraz z innymi dokumentami, które trzeba sporządzić. Skorzystaj ze wskazówek eksperta, aby bez kłopotów wywiązać się z tego obowiązku.

czytaj więcej »

Zdarza się, że przedsiębiorcy współpracują z byłymi pracodawcami. Aby skorzystać z preferencji w składkach ZUS, wykonywane usługi nie mogą być takie, jak wykonywane w ramach stosunku pracy.

czytaj więcej »

Zmiany wprowadzone do ustawy o podatku od towarów i usług to m.in. utrzymanie podwyższonych stawek VAT na dotychczasowym poziomie oraz skrócenie do 90 dni terminów ulgi na złe długi i korekty VAT przez dłużników.

czytaj więcej »

Polska będzie miała prawo zastosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

czytaj więcej »

Błędy dotyczące poprzednich okresów mogą być wynikiem nieuwzględnienia lub błędnego uwzględnienia wiarygodnych informacji, które były dostępne przed zatwierdzeniem sprawozdania, lub takich, co do których można by zasadnie oczekiwać, że zostaną otrzymane i uwzględnione w procesie sporządzania i prezentacji tych sprawozdań finansowych.

czytaj więcej »

Czy koszty poniesione w związku ze złożeniem wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Poznaj stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

czytaj więcej »

Przepisy wprowadzające od 1 stycznia 2019 r. exit tax nakładają na podatników obowiązek złożenia deklaracji i wpłacenia podatku. Kłopot w tym, że wciąż nie ma odpowiednich deklaracji.

czytaj więcej »

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się odnośnie skutków wniesienia aportu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej. Sprawdź stanowisko organu podatkowego i komentarz eksperta.

czytaj więcej »

Ograniczenie stosowania czynnego żalu, wzrost kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe czy też nowa kategoria czynów zabronionych – takie zmiany zakłada nowelizacja Kodeksu karnego skarbowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel