WYDANIE ONLINE

Jak rozliczać świąteczne i noworoczne prezenty dla pracowników
Pracodawcy, w miarę możliwości, wspomagają podwładnych, przekazując im z okazji świąt dodatkowe bonusy w różnej formie – od gotówki, przez paczki, bilety ma imprezy, bony towarowe, po karty upominkowe czy przyjęcia wigilijne. Większość z nich stanowi przychód ze stosunku pracy. Jednak dzięki zwolnieniom podatkowo-składkowym nie zawsze od podarunków należne będą daniny.

czytaj więcej »

Nowa matryca stawek VAT może oznaczać podwyżkę podatku na wiele towarów związanych z ochroną zdrowia.

czytaj więcej »

Na początku listopada br. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt dawno oczekiwanej nowelizacji m.in. porządkującej zasady stosowania stawek obniżonych VAT oraz wprowadzającej tzw. Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). Zmiany te powinny zainteresować większość podatników VAT. Chociaż w trakcie dalszych prac nad projektem możliwe są jeszcze zmiany, już teraz warto przyjrzeć się najistotniejszym nowym rozwiązaniom.

czytaj więcej »

Niektórzy pracodawcy, chcąc docenić pracowników przekazują im prezenty nie z okazji Świąt, ale Nowego Roku. Posezonowe wyprzedaże to też okazja dla pracodawcy, aby pracownikowi sprawić wartościowy prezent. Jakie ma to skutki podatkowe i rachunkowe?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustaw podatkowych została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy dotyczyć będą umów leasingu zawartych od 1 stycznia 2019 r. oraz umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r., lecz zmienionych lub odnowionych po 31 grudnia 2018 r.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. w przepisach podatkowych pojawi się nowa instytucja – obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych, tzw. MDR (Mandatory Disclosure Rules). Za niewywiązanie się z tych obowiązków będą grozić wielomilionowe kary.

czytaj więcej »

Koszty związane z dojazdem członka rady nadzorczej na posiedzenie spółki stanowią jego przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu PIT.

czytaj więcej »

wiper-pixel