WYDANIE ONLINE

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych kas rejestrujących opisuje sposób wystawiania i przesyłania elektronicznych paragonów oraz wprowadza podstawy do rozwoju rynku kas online, zawierających nowe elementy konstrukcji: pamięć chronioną oraz interfejsy komunikacyjne.

czytaj więcej »

Informacje podsumowujące VAT-UE koryguje się poprzez złożenie specjalnego formularza VAT-UEK. Jednak czasami firma użyje podstawowych druków. 

czytaj więcej »

Nieodpłatne przekazanie biletu miesięcznego pracownikowi ma związek z czynnościami opodatkowanymi. Dlatego pracodawcy przysługuje prawo do odliczenia VAT od jego zakupu, wynikającego z otrzymanej faktury.

czytaj więcej »

Z końcem czerwca weszło w życie rozporządzenie, zawierające nowe wzory formularzy CIT. To efekt zmian w przepisach dokonanych od 1 stycznia 2018 r.

czytaj więcej »

Przepisy dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie odnoszą do sytuacji, w której koszty kwalifikowane uwzględnione w jej ramach podlegają korekcie. Uzasadnione jest stosowanie w takiej sytuacji ogólnych zasad rozliczania korekty kosztów uzyskania przychodów. 

czytaj więcej »

Wydatki na organizację letniej imprezy wyjazdowej dla pracowników pod pewnymi warunkami mogą być kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Jeden z nich to odpowiednie udokumentowanie poniesionych w tym celu nakładów.

czytaj więcej »

Na zasadzie „3×P, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności ma według Ministerstwa Finansów opierać się nowa Ordynacja podatkowa, która wkrótce wejdzie w życie. Poznajemy coraz więcej szczegółów planowanych zmian.

czytaj więcej »

Udział kapitałowy wspólnika występującego ze spółki komandytowej powinien być wypłacony w pieniądzu, ale rzeczy, które wniósł do niej tylko do używania, zwraca się w naturze. Dowiedz się, jak prawidłowo zaksięgować tę operację.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. małe firmy będą mogły opłacać składki ZUS na nowych zasadach. Ich wysokość będzie uzależniona od przychodów przedsiębiorcy. Firmy przekraczające ustawowy próg, zapłacą składki bez zmian.

czytaj więcej »

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów sprawdzisz zdolność płatniczą przyszłego kontrahenta. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

wiper-pixel