WYDANIE ONLINE

Najnowszy projekt zmian w ustawie o VAT, mających wejść w życie w połowie tego roku, wprowadza nowe kategorie podmiotów, którym nie będzie wolno korzystać ze zwolnienia podmiotowego w tym podatku.

czytaj więcej »

Na podstawie obowiązujących od początku 2017 roku regulacji fiskusowi wolno wykreślać firmy z rejestru podatników VAT bez zawiadomienia. Teraz przyszedł czas na ich doprecyzowanie. Przeczytaj więcej na ten temat. 

czytaj więcej »

Przepisy polskiej ustawy o VAT są sprzeczne z dyrektywą unijną w zakresie, w jakim wymagają, aby pierwsze zasiedlenie miało miejsce wyłącznie w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Tak orzekł TSUE.

czytaj więcej »

Wyższy limit 10.000 zł obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. nie dotyczy ulepszeń składników majątku, które zostały ujęte ewidencji środków trwałych w firmie przed tą datą. Potwierdził to niedawno także resort finansów.

czytaj więcej »

Mimo, że fiskus niedawno wydłużył o kilka miesięcy terminy do wywiązania się z obowiązków dotyczących sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2017 rok, to warto już teraz przygotować się do ich realizacji.

czytaj więcej »

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej u płatnika kontroli ZUS przekwalifikował umowę o dzieło na umowę zlecenia, a płatnik uiścił zaległą część składki za zleceniobiorcę, to jego przychód wykazuje w PIT-11 na bieżąco.

czytaj więcej »

Wiosna to czas, kiedy wiele firm ponosi wydatki na zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni wokół swoich siedzib, w tym terenów zielonych. Dowiedz się, jak rozliczyć księgowo poniesione w tym celu wydatki.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia zmieniły się przepisy dotyczące wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zobacz, jak wpłynie to na rozliczenia w Twojej firmie. 

czytaj więcej »

Wchodzące 25 maja przepisy RODO wymuszą na administratorach danych osobowych stworzenie nowych klauzul informacyjnych w treści ogłoszeń o pracę.

czytaj więcej »

wiper-pixel