WYDANIE ONLINE

Właściwie przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki, co jest podstawą prawidłowego sporządzenia przez nią sprawozdania finansowego za dany rok. Wiąże się ona z koniecznością wykonania wielu czynności i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Wstępem zaś do nich jest sporządzone przez kierownika jednostki zarządzenie w tej sprawie. 

czytaj więcej »

wiper-pixel