WYDANIE ONLINE

Od początku tego roku wprowadzono do Ordynacji podatkowej instytucję wyjaśnień dotyczących praktycznych aspektów stosowania prawa podatkowego. W odróżnieniu od interpretacji ogólnych nie będą one dotyczyły wyłącznie wykładni przepisów, lecz obejmą również praktyczne ich zastosowanie wraz z podaniem przykładowych sytuacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel