WYDANIE ONLINE

Sprawdź, co się zmieniło w mechanizmie podzielonej płatności
Z początkiem 2021 roku weszło w życie wiele zmian w przepisach dotyczących lub nawiązujących do mechanizmu podzielonej płatności. Te modyfikacje zostały wprowadzone w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Na co zwrócić uwagę?

czytaj więcej »

Z początkiem tego roku podatnikami CIT stały się spółki komandytowe, które nie były do tej pory w ogóle podatnikami podatku dochodowego. Jedynie wspólnicy spółki komandytowej, tj. komplementariusze oraz komandytariusze, byli podatnikami podatku dochodowego. Spółki komandytowe mogą jednak przesunąć termin stania się podatnikami CIT na 1 maja 2021 r.

czytaj więcej »

Zawieszenie działalności spółki kapitałowej ze względu na COVID-19 powoduje też zamrożenie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonywanych do celów podatkowych.

czytaj więcej »

W rozliczeniach PIT za 2020 rok podatnicy mogą uwzględniać zarówno ulgi i odliczenia funkcjonujące od wielu lat, jak i nowe preferencje podatkowe, w tym związane z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Przy wypełnianiu zeznania należy jednak pamiętać o obowiązujących w tym zakresie ograniczeniach.

czytaj więcej »

Od 1 lutego 2021 r. dotychczasowe rejestry podmiotów akcyzowych prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych zastąpił Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Oznacza to rezygnację z papierowych zgłoszeń rejestracyjnych. Zmiana pozwoli podmiotom gospodarczym sprawdzić, czy ich kontrahenci, którzy uczestniczą w wysyłce i odbiorze towarów akcyzowych, są zarejestrowani, i tym samym zmniejszyć ryzyko współpracy z nieuczciwym partnerem biznesowym.

czytaj więcej »

Składki z tytułu reklamy mają dotyczyć reklamy konwencjonalnej oraz reklamy internetowej. Dochód ze składek, zgodnie z rządowym uzasadnieniem, ma umożliwić pozyskanie dodatkowych środków, które posłużą zapobieganiu długofalowym zdrowotnym, gospodarczym i społecznym skutkom pandemii COVID-19.

czytaj więcej »

Zbliża się czas przekazania podwładnym PIT-11. Informację można przesłać pracownikom i innym zatrudnionym – także zwykłym e-mailem. Na co jednak warto zwrócić uwagę, przekazując PIT-11 i jaką wersję wybrać?

czytaj więcej »

O tym, czy należne świadczenie stanowi podstawę wymiaru składek ZUS nie decyduje okoliczność braku świadczenia pracy w ramach stosunku pracy w momencie uzyskania przychodu. Istotna jest tu przesłanka, że świadczenie na rzecz pracownika wynika z trwającego pomiędzy stronami stosunku pracy – przypomina ZUS.

czytaj więcej »

wiper-pixel