WYDANIE ONLINE

Sporządzając sprawozdanie finansowe należy stosować zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości.

czytaj więcej »

wiper-pixel