WYDANIE ONLINE

Sprawdź, czy wszystkie spółki jawne będą podatnikiem CIT od 2021 roku
Nowelizacja ustawy o CIT opodatkowuje podatkiem dochodowym od osób prawnych spółki komandytowe, a także − o czym mniej się mówiło − spółki jawne. W przypadku spółki komandytowej sprawa jest oczywista − z mocy prawa staje się ona podatnikiem CIT, natomiast w odniesieniu do spółki jawnej w niektórych okolicznościach dalej będzie mogła być opodatkowana na obecnych zasadach. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Zmiany w rozliczaniu faktur korygujących, zmiany w przepisach o wydawaniu wiążących informacji stawkowych, rozszerzenie zakresu wyłączenia stosowania MPP ze względu na dokonanie potrącenia to tylko niektóre zmiany w VAT, które weszły w życie wraz z początkiem stycznia.

czytaj więcej »

Pojawiło się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co się zmieniło w 2021 roku?

czytaj więcej »

Po zmianach w ustawie o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki będzie mogła podpisać tylko jedna osoba z jej wieloosobowego zarządu. Warunkiem będzie złożenie przez pozostałych członków oświadczeń, że sporządzony dokument spełnia wymogi tej ustawy.

czytaj więcej »

Spółki o przychodach powyżej 50 mln euro w roku są zobowiązane do sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

czytaj więcej »

Przy sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych podatnicy prowadzący biznes z podmiotami z rajów podatkowych od 1 stycznia 2021 r. muszą podać więcej informacji.

czytaj więcej »

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi prowadzić ewidencję takich umów.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem 2021 roku wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę, do PPK przystąpiły kolejne firmy, zmieniają się wzory niektórych formularzy, pojawiła się też konieczność zgłaszania do ZUS umów o dzieło. Skorzystaj z praktycznego podsumowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel