WYDANIE ONLINE

Nierozliczone straty wspólników sp.k., gdy spółka stanie się podatnikiem CIT
Opodatkowanie spółek komandytowych rodzi komplikacje związane z rozliczeniami jej wspólników. Dotyczy to m.in. strat wspólników, wynikających z ich dotychczasowego uczestnictwa w spółce komandytowej. Nadanie spółkom komandytowym statusu podatnika powoduje, że przyszłe dochody spółki komandytowej, z którymi straty te mogłyby być rozliczone, nie będą już dalej przypisywane wspólnikom.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 1 października 2020 r. przepisy wprowadziły zmiany w JPK_VAT. Teraz plik składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. W przypadku korekty dotyczącej części ewidencyjnej warto złożyć czynny żal. Sprawdź, jak przygotować treść czynnego żalu w takiej sytuacji.

czytaj więcej »

Niedawno Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące zasad stosowania faktur uproszczonych. Tymczasem już zapowiadane są zmiany w tym zakresie.

czytaj więcej »

W nowym pliku JPK_VAT podatnicy muszą prawidłowo oznaczać sprzedaż symbolami, w tym kodami GTU. Oznaczenia GTU nie stosujemy do dokumentów oznaczanych symbolami „RO”, „WEW” oraz skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług). Wielu podatników ma problem z klasyfikacją sprzedaży, a co za tym idzie − identyfikacją kodu GTU. Co w przypadku usługi kompleksowej, do której zużywane są towary obejmujące poszczególne GTU?

czytaj więcej »

Od 1 października 2020 r. podatnicy są zobowiązani do składania nowej wersji JPK. Plik mieści w sobie część ewidencyjną i deklaracyjną. Po nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego część ewidencyjna JPK_VAT została uznana za księgę. Czy to oznacza, że w przypadku korekty części ewidencyjnej, czyli dotychczasowego JPK, podatnik powinien złożyć czynny żal, aby nie zostać ukaranym za przesyłanie nierzetelnej księgi?

czytaj więcej »

Niektóre jednostki mają obowiązek sporządzić, oprócz sprawozdania finansowego, sprawozdanie z działalności. O czym pamiętać, przygotowując to sprawozdanie?

czytaj więcej »

Sprawdź jakie zmiany wejdą w życie w najbliższym czasie.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy, na podstawie których firmy z wybranych branż będą miały więcej czasu na zapłatę PIT od wynagrodzeń zatrudnionych w nich osób.

czytaj więcej »

Konieczność przebywania przez pracownika na kwarantannie najczęściej ma swoje przełożenie na wysokość przysługujących mu świadczeń, takich jak chociażby wynagrodzenie za pracę czy należności chorobowe.

czytaj więcej »

Poznaj najnowsze interpretacje organów podatkowych.

czytaj więcej »

Poznaj najnowsze stanowisko MF i dowiedz się, czy dofinansowanie z tarczy PFR oznacza opodatkowanie subwencji.

czytaj więcej »

wiper-pixel