WYDANIE ONLINE

Zmiana limitów podatkowych w 2021 roku
Wyliczenie limitów na kolejny rok, które określają ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości, są ustalane na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Kurs euro z 1 października 2020 r. był wyższy niż rok wcześniej, a to oznacza, że od nowego roku wzrosną limity podatkowe.

czytaj więcej »

Od 1 października 2020 r. transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności muszą być w ewidencji VAT oznaczane symbolem „MPP”, w nowym pliku JPK_VAT zaś przez wpisanie wartości „1” w polu MPP. Czy w sytuacji, gdy nafakturze zamieszczona jest adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”, mimo braku takiego obowiązku, należy ją oznaczyć jako MPP? Sprawdźmy.

czytaj więcej »

Zdarza się, że firmy zawierają umowy barterowe, które stanowią rodzaj bezpośredniej wymiany towarów i usług. W praktyce pojawiają się problemy, jak podatkowo rozliczyć taką umową i jak ją zaksięgować.

czytaj więcej »

W związku z pandemią wiele firm odnotowało mniejsze zyski. Niektóre przedsiębiorstwa zamierzają w konsekwencji spadku obrotów przejść na podatkową księgę przychodów i rozchodów.

czytaj więcej »

Dokonywanie rozliczeń podatkowych (pobór zaliczki na podatek dochodowy) pracowników przez pracodawców uzależnione jest od wysokości dochodu, jaki uzyskują od początku roku. Jeżeli pracownik uzyska dochód wyższy niż 85.528 zł, pracodawca musi pamiętać o zastosowaniu właściwych stawek PIT przy obliczaniu zaliczek na podatek.

czytaj więcej »

Minister finansów wydał długo wyczekiwaną interpretację ogólną w sprawie zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu rozporządzania prawami autorskimi lub korzystania z praw autorskich przez twórców. Jakie są praktyczne skutki tej interpretacji?

czytaj więcej »

Polacy pracujący poza Polską będą inaczej rozliczać zagraniczne dochody. Co dalej z ulgą abolicyjną?

czytaj więcej »

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatnik ma dowolność przy obniżaniu lub podwyższaniu stawek amortyzacyjnych. Od 1 stycznia 2021 r. nastąpią w tym zakresie zmiany. Dowiedz się jakie.

czytaj więcej »

Dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób – według stanu na 31 grudnia 2019 r. − obowiązują następujące terminy zawarcia umów: umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r.; umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r.

czytaj więcej »

Emeryt równocześnie prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu działalności podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest dobrowolne.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak zmieniły się wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego, odsetki należne z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE.

czytaj więcej »

wiper-pixel